Rhowch gynnig ar ddillad plant ail-law

Dyma flog gwadd gan Dr Katie Musgrave yn esbonio pam y gwnaeth hi sefydlu’r siop ddillad plant ail-law, One Baby Owner

Mae gweld sut mae pobl yn ymateb i wisgo’u plant mewn dillad ail-law yn ddiddorol iawn. Nid oeddwn i erioed wedi sylweddoli bod gwneud yn gallu bod yn benderfyniad mor ddadleuol. Gallaf ddeall i raddau os oes gan rywun bryderon bod y dillad yn drewi o sigarennau, neu os oes ganddynt staeniau ansymudadwy. Ond, ar ôl cael eu golchi mewn dŵr cynnes, ym mha ffordd y mae dillad ail-law yn wahanol mewn unrhyw ffordd i rywbeth rydych chi wedi ei brynu ar y stryd fawr?

Rydw i wedi bod yn ailgylchwr brwdfrydig erioed. Ers i mi wirfoddoli mewn siop elusen yn 16 oed, mae fy ffrindiau a fy nheulu wedi hen arfer gyda fy narganfyddiadau a fy newisiadau dillad ‘diddorol’. Ond, ers ymrwymo i flwyddyn heb brynu unrhyw beth newydd i fy mhlant, mae rhai pobl wedi dweud pethau fel “bydden i byth yn gwneud hynny”, gydag awgrym bach o anghymeradwyaeth!

Heb fod yn or-efengylaidd am brynu dillad ail-law (wedi’r cyfan, rwy’n derbyn nad yw pawb yn mynd i gytuno gyda fi); hoffwn herio’r syniad na fyddech chi’n hapus i weld eich plant yn gwisgo dillad ail-law. Os na, pam na? O leiaf gallwch fod yn hyderus bod gwneud hynny’n cadw’r dilledyn allan o safle tirlenwi. Ac os ydych yn dewis peidio â phrynu dillad newydd, rydych yn osgoi derbyn archeb arall ar-lein (gostyngiad Black Friday neu beidio), sydd wedi’i lapio mewn plastig a chardfwrdd diangen.

Ar ddydd Gwener y Gwario y llynedd, llwyddais i osgoi siopau dillad y stryd fawr (oedd yn hysbysebu bargeinion di-rif yn eu ffenestri), gan ganolbwyntio ar y siopau elusen. Heb lawer o ymdrech, prynais ddau bâr o jîns neis. Nid oedd yr un o’r ddau bâr wedi treulio; yn wir, roedden nhw’n edrych fel newydd. Darganfyddais y jîns, ynghyd â phâr o welis a cherdyn pen-blwydd ail-law, mewn un siop elusen am gyfanswm o £7.20. Am ddydd Gwener y Gwario ardderchog! Ar gychwyn fy mlwyddyn o brynu dim byd newydd, mae gen i ddigon o barau o jîns i bara am y flwyddyn i ddod. Rwy’n hyderus y byddaf yn gallu dod o hyd i beth bynnag arall sydd angen arnaf o ran dillad, yn ôl yr angen, un ai mewn siopau elusen neu farchnadleoedd ar-lein. 

Creais y wefan One Baby Owner er mwyn helpu mamau (a thadau) eraill fel fi, sy’n chwilio am eitemau penodol: cotiau, welis, dillad nofio ac ati, ac sy’n hapus i dderbyn eitemau ail-law o ansawdd oddi wrth rieni eraill sydd yn yr un cwch â nhw. Rwy’n gobeithio darbwyllo mwy o bobl i ddefnyddio safle gwerthu newydd. Gallech arbed teulu arall rhag gorfod prynu rhywbeth newydd, tacluso eich cartref rhyw fymryn ac ennill arian ychwanegol wrth wneud! Coron driphlyg! Petai pobl yn gwerthu ffracsiwn o eiddo eu plant yn unig (na fyddant yn gallu ei werthu yn unman arall), byddai hynny’n lleihau faint o bethau y mae pobl yn ei brynu’n newydd. Rydym yn gweithio mor galed i ailgylchu gwastraff bwyd, poteli plastig, caniau a gwydr, felly pam nag ydyn ni’n gwneud yr un peth gyda dillad?

Mae Dr Katie Musgrave yn fam i ddwy ferch fach, yn feddyg trwy hyfforddiant ond yn amgylcheddwr trwy angerdd! Sefydlodd Katie One Baby Owner ar ôl dod i deimlo’n rhwystredig gyda pha mor anodd oedd hi i ddod o hyd i eitemau plant ail-law o ansawdd, yn ogystal â brwydro i ddod o hyd i ffordd effeithiol o werthu eitemau plant ail-law.