Borrow it for 'Waste Less Live More Week' – the Maternity Clothes Library

Rhowch gynnig ar y llyfrgell dillad mamolaeth ar gyfer yr ‘wythnos gwastraffu llai, byw yn well’

Ddeng mlynedd yn ôl, mewn bore coffi ym Malvern, cafodd grŵp o famau y syniad gwych o fenthyca a chael benthyg eu dillad mamolaeth.

Ac yn lle chwilota trwy fag bin o hen ddillad ar ôl cymydog, gwnaethant benderfynu casglu’r holl ddillad ynghyd mewn un man i sicrhau detholiad da o wahanol steiliau a meintiau.

Mae Llyfrgell Dillad Mamolaeth Malvern, sy’n cael ei chynnal gan gwnselydd bwydo ar y fron yr Ymddiriedolaeth Geni Plant Genedlaethol (NCT), Frances Thurlow, yn parhau i ffynnu 10 mlynedd yn ddiweddarach, diolch i famau lleol. Ers i’r cynllun ddechrau, mae Frances wedi derbyn miloedd o roddion ac mae dros 200 o fenywod beichiog wedi ymweld a chael benthyg dillad.

Felly, sut mae’n gweithio? Mae’n costio £5.00 i ymweld a £1.00 am eitem, cyn belled â bod angen amdani; mae Frances fel arfer yn awgrymu bod dillad yn cael eu dychwelyd o fewn tri mis o enedigaeth y baban. Mae’n cynnal y llyfrgell yn anffurfiol o’i chartref ac yn rhoi’r holl elw i gefnogi grwpiau wythnosol ar gyfer mamau sy’n bwydo ar y fron yn yr ardal – yn ogystal ag arbed tecstilau rhag mynd i safleoedd tirlenwi trwy ailddefnyddio dillad yn y gymuned leol.

“Mae rhoddwyr a’r rhai sy’n cael benthyg fel ei gilydd yn falch iawn o gefnogi’r gwasanaeth hwn,” meddai Frances. “Mae pobl yn ymddangos yr un mor falch o roi dillad a gwybod y byddant yn cael eu defnyddio eto ag ydynt o gael benthyg gwisg arbennig ar gyfer noson fawr, neu jîns a fydd yn ffitio dros eu bol am fisoedd olaf eu beichiogrwydd.”

Byddem wrth ein boddau’n clywed gan unrhyw lyfrgelloedd dillad eraill sy’n bodoli – ar gyfer dillad mamolaeth neu fel arall – a rhowch wybod i ni os ydych wedi cael eich ysbrydoli i sefydlu eich llyfrgell dillad mamolaeth eich hun!

I gael gwybod a oes llyfrgell dillad mamolaeth yn agos i chi, ewch i www.netmums.com neu edrychwch ar wefan NCT i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn agos i chi, gan gynnwys gwerthiannau dillad plant, cyfnewidfeydd teganau a llawer mwy!