Rhyddhewch Eich Dillad Gyda Clothes Aid

Boed hi’n dymor gwahanol neu fod angen cael gwared ar bethau, mae hi bob amser yn amser da i ryddhau’r dillad hynny sy’n llechu yng nghefn eich cwpwrdd dillad.

Os oes gennych eitemau nad ydynt wedi gweld golau dydd dros y flwyddyn ddiwethaf, gadewch i Clothes Aid eu casglu a rhoi bywyd newydd iddyn nhw!

Byddwch yn onest, ni fydd y jîns yna sydd ‘ychydig yn rhy dynn’, y dilledyn yna brynwyd ar hap a’r holl grysau t, trowsusau a ffrogiau fyth yn cael eu gwisgo, ond byddan nhw’n ffitio’n berffaith mewn bag Clothes Aid!LYC - Copy.png

Mae pawb yn ennill, byddwch chi’n helpu’r amgylchedd, yn cefnogi elusennau anhygoel y DU ac yn goron ar y cwbl bydd lle gennych yn eich cwpwrdd dillad – beth allai fod yn well?

Mae Clothes Aid yn gollwng bagiau trwy eich drysau trwy gydol y flwyddyn, ac yn cefnogi Caru Eich Dillad i'n helpu ni i leihau’r 300,000 tunnell o decstilau a anfonir i safleoedd tirlenwi yn y DU bob blwyddyn.

Yn syml, llenwch y bag a gadewch i Clothes Aid gasglu o’ch stepen drws a gwneud y gweddill. Os nad oes gennych fag, ffoniwch y Llinell Gymorth (020 7288 8545) ac fe wnawn nhw drefnu casgliad personol. Ie, gwasanaeth personol! 

Bydd eich rhodd yn helpu elusennau partner Clothes Aid yn uniongyrchol - NSPCCMake-A-Wish Foundation UK, Cancer Support UK, Zoe’s Place Baby HospiceChildren’s Hospice Association Scotland (CHAS), Elusen Ysbyty Plant Manceinion ac Ysbyty Plant Birmingham, gyda 84%-96% o’r elw a godir yn mynd yn uniongyrchol atyn nhw.

Cliriwch y cypyrddau yna nawr a gadewch i Clothes Aid eich helpu chi i wneud eich rhan ar gyfer elusennau’r DU a’r amgylchedd, a gadewch i’ch dillad sydd wedi eu hanghofio fynd yn rhydd eto!

Cewch ragor o wybodaeth ar ein gwefan www.clothesaid.co.uk neu ffoniwch 0207 288 8545 i drefnu casgliad heddiw.  

CA_Logo with strapline_NOV2014_CYMK-01 copy.jpg