Sanau Coll

Gweithgareddau a chrefftau gwyliau haf am ddim, hefyd cyfle i ENNILL gyda ein cystadleuthau #SanauColl!

Mae Caru Eich Dillad yn llawn cyffro wrth i ni lansio ein hymgyrch #Sanau Coll ar gyfer yr haf!

Er mwyn arbed sanau sbâr rhag mynd i’r bin sbwriel, yr haf hwn, rydym am i deuluoedd ddechrau gwneud y defnydd gorau posibl o’u sanau drwy ddarganfod ffyrdd gwreiddiol a gwych i barhau i’w defnyddio. Os ewch chi ati, gallech chi ENNILL un o ddwy o’n gwobrau gwych!

Fe synnech chi i wybod bod 616 miliwn o sanau yn y DU yn mynd i safleoedd tirlenwi ond mae hyn yn ddiangen.

Felly os oes gennych ambell i hen hosan llawn tyllau, sydd heb gymar ac sydd yn edrych braidd yn unig, beth am roi cynnig ar un o’n 101 o bethau i’w wneud â hosan sbâr.  Gallech hefyd ddefnyddio eich sgiliau celf a chrefft a dod yn aelod o’n clwb sanau er mwyn mynd ar anturiaethau teuluol yr haf hwn gan ddefnyddio ein pecyn defnyddiau a gweithgareddau i’r teulu sydd yn RHAD AC AM DDIM.

Cyfle i ENNILL gwerth £750 o Dalebau ‘Virgin Experience Day’

Gwyliwch ein pypedau sanau yn eu fideo cerddoriaeth ‘Sort Your Sock Stuff Out’ a nodwch eich manylion er mwyn i chi gael cyfle i ennill gwerth £750 o dalebau Virgin Experience Day!

Am gyfleoedd ychwanegol i ennill, rhannwch y gystadleuaeth gyda’ch ffrindiau gan ddefnyddio’r dewisiadau sydd ar waelod y ffurflen. Ar gyfer pob ffrind fydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth am eich bod chi wedi eu hannog, caiff eich enw chi ei roi yn yr het eto.

Rhaid i chi fod dros 18 oed i gymryd rhan ac yn byw yn y DU. Byddwn ond yn defnyddio eich manylion cyswllt i gysylltu â chi os cewch chi eich dewis yn un o’n enillwyr.  

Darllenwch amodau a thelerau llawn y gystadleuaeth (cynnwys Saesneg) cyn i chi gymryd rhan.

 

Cyfle i ENNILL un o 25 Pecyn Crefft Teuluol Korbond

Mae cymryd rhan yn hawdd. Gwnewch byped allan o hosan i chi’ch hunan neu i’ch plant  - un all ddod gyda chi ar eich anturiaethau dros yr haf. Rhannwch luniau o’ch pyped gyda chi ar wyliau ac mewn gweithgareddau teuluol a gallech ENNILL un o 25 pecyn ‘Crefft Teuluol’ Korbond.

Sut i gystadlu

Cam 1: Crewch eich pyped hosan! (Defnyddiwch ein canllawiau defnyddiol i’w helpu).

Cam 2: Ewch â’ch pyped newydd gyda chi ar wyliau haf a thynnwch lun.

Cam 3: Cyflwynwch eich llun yn un o’r ffyrdd canlynol:

  1. Llenwch y ffurflen fer hon ar ein gwefan a llwythwch eich llun i fyny
  2. Llenwch ffurflen fer ar Facebook a llwythwch eich llun i fyny
  3. Rhowch lun ar Twitter neu Instagram gyda’r hashtag #SanauColl

Darllenwch ein telerau ac amodau cystadlu yn llawn cyn cystadlu os gwelwch yn dda.

Rhagor o ddefnydd newydd sanau sbâr

Mae mwy o ffyrdd o achub eich sanau! Cymerwch gipolwg ar ein syniadau defnyddiol ar gyfer ailddefnyddio hen sanau:

Dilynwch yr hwyl!

Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am Caru Eich Dillad, ymunwch â ni ar FacebookTwitterPinterest, ac Instagram a dilynwch #SanauColl.

Sut i wneud pyped hosan

Canllawiau ar sut i wneud eich pyped ci, neidr neu fwnci o hosan a thaflenni lliwio a gemau geiriau i’r plant.

CANLLAWIAU A GWEITHGAREDDAU