Man and girl wearing winter coats.

Sut i brynu cot gaeaf a fydd yn edrych yn dda am flynyddoedd maith

Mae cotiau gaeaf yn eitemau buddsoddi, ac maen nhw’n cael llawer o ddefnydd.

Rydym yn eu gwisgo nhw bob dydd, maen nhw’n gwlychu, maen nhw’n cael eu rhoi ar fachau, maen nhw’n mynd allan mewn gwyntoedd oer iawn: maen nhw’n cael llawer o ddefnydd dros y misoedd. Felly os ydych yn chwilio am got berffaith i’r gaeaf y byddwch yn berchen arno am sawl blwyddyn, mae’n bwysig buddsoddi mewn rhywbeth a fydd yn para. 

Teimlwch yr ansawdd

Mae’r ffordd y mae rhywbeth yn edrych yn un peth, ond weithiau, trwy gyffwrdd â’r ffabrig, gallwn ddweud a yw’n ansawdd da ai peidio. Mae defnyddiau mwy trwchus, fel cymysgeddau gwlân, yn ddewisiadau poblogaidd iawn ar gyfer cotiau. Pethau eraill i gadw llygad allan amdanynt:

  • Edrychwch ar y pwythau a’u teimlo, yn enwedig ar y semau – ydyn nhw’n edrych yn ddigon cryf i oddef cael eu gwisgo dro ar ôl tro dros y gaeaf?
  • A oes leinin ar y got? Mae leininau yn rhoi lefel ychwanegol o ansawdd i’w gorffeniad a chynhesrwydd hefyd.

Dewiswch liw clasurol

Pan rydych yn prynu rhywbeth i bara am fwy nag un tymor (neu flwyddyn!), mae amlbwrpasedd yn allweddol. Bydd angen i chi chwilio am brif eitem ar gyfer eich wardrob y gallwch ei addasu a’i ategoli i gyd-fynd â’r ffasiwn ddiweddaraf.

Er y gall fod yn demtasiwn dewis lliwiau’r tymor hwn, dyna’r union beth ydyn nhw - rhai’r tymor hwn. Os ydych eisiau cael y gwerth mwyaf o’ch cot, dewiswch liw clasurol fel du, glas tywyll, brown neu lwydfelyn golau a melynddu, mewn steil sy’n addas i chi.

I ddewis y lliw mwyaf prydferth, gwiriwch beth sy’n gweithio gyda thôn eich croen.

  • Golau: Mae lliwiau golau a llachar yn edrych yn wych, ond byddwch yn ofalus na fyddant yn gwneud i chi edrych yn welw.
  • Canolig i olewydd: Mae lliwiau hydrefol fel brown, lliw rhwd a chaci yn ategu tôn eich croen.
  • Tywyll: Mae lliwiau pwerus a thrawiadol yn edrych yn wych arnoch chi – ni allwch fynd o’i le gyda lliwiau fel du, ffiwsia, rhuddgoch neu wyn llachar.

Prynwch ar gyfer eich ffordd o fyw

Ydych chi’n treulio llawer o amser yn y car? Ydych chi’n mynd â’r ci am dro yn aml? A fyddwch chi’n gwisgo’r got dros siwt gwaith? Mae’r rhain i gyd yn gwneud gwahaniaeth wrth ddewis pa fath o got i’w phrynu.

Prynu cot ail-law

Efallai y byddwch yn ystyried prynu cot “vintage” neu un ail-law - caiff llawer eu taflu pan fydd digon o oes ar ôl arnynt. Mae’r un rheolau’n berthnasol o ran prynu ansawdd, ond bydd angen i chi wirio’r cyflwr hefyd. Peidiwch â gadael i namau bach eich digalonni - dylech allu trwsio’r rhan fwyaf o namau eich hun.

  • Unrhyw dyllau? Ni fyddwch chi eisiau gadael unrhyw ddŵr na gwyntoedd oer i mewn.
  • A yw’r semau’n gyflawn? Gallwch eu trwsio nhw trwy ddilyn ein canllaw gwnïo cam wrth gam.
  • A oes angen botymau newydd arni? Mae botymau’n cael eu llusgo a’u tynnu, a gall y cotwm ddechrau ddatod. Mae’n hawdd i’w drwsio, ac mae gennym ni ganllaw sy’n dangos sut i wneud hyn.
  • Chwiliwch am unrhyw staenau neu farciau. Efallai bod rhai yn sownd, ond efallai y gallwch gael gwared ar rai eich hun a gwneud y gôt fel newydd.

Canllawiau i'r fargen orau

Cynghorion gan ein gwybodusion prynu dillad

Mynnwch wybodaeth ymarferol am brynu i bara