The neck of a jumper, showing the clothing label.

Sut i gael dillad hydref/gaeaf newydd – heb brynu unrhyw beth newydd

Mae’r diwrnodau’n mynd yn fyrrach ac mae’r meddwl yn troi at ddillad cynnes – neu, i’r rhai sy’n dilyn ffasiwn, at beth fydd y tueddiadau ar gyfer yr hydref/gaeaf.

Mae’r demtasiwn i fynd i siopa’n un gref, ond mae’n bosibl i chi gael dillad newydd ar gyfer y tymor newydd heb brynu unrhyw beth newydd.

Cynlluniwch eich cwpwrdd dillad

Y cam cyntaf yw edrych i weld beth sydd eisoes gennych chi. Gwnewch ychydig o le trwy roi’r dillad rydych chi’n eu gwisgo yn yr haf yn unig heibio, ac yna chwilota am yr eitemau nad ydych chi wedi’u gweld ers misoedd i ganfod beth sydd yno. Fe allech hyd yn oed ddod o hyd i bethau rydych chi wedi anghofio amdanynt.

Mae’r syniad o “gwpwrdd dillad craidd” – detholiad craidd o eitemau y gallwch eu cymysgu a’u cyfateb – yn dod yn gynyddol boblogaidd. Bydd pawb sydd wedi rhoi cynnig arni’n dweud bod yr ymagwedd “mwy trwy lai” hon at wisgo yn gwneud bywyd yn haws o lawer mewn gwirionedd. (Os ydych chi’n ddewr, gwnewch yr her Prosiect 333: dechrau tymor newydd yw’r adeg berffaith i roi cynnig arni.)

Felly, os oes gennych chi ddillad a fydd yn gweithio gyda’i gilydd (mae gan bawb eu hoff liwiau, wedi’r cyfan), fe allech ganfod bod gennych chi’r cwpwrdd dillad craidd perffaith yn barod. O gael hynny’n iawn, ni fydd angen unrhyw beth arall arnoch mewn gwirionedd.

Os oes rhywbeth ar goll, gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwybod beth rydych chi eisiau ei brynu cyn mynd i siopa. (Rydych chi’n gwybod beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n mynd i’r archfarchnad heb restr – mae’r un peth yn wir am ddillad!)

Dilynwch y ffasiwn

Os ydych chi’n fwy ffasiynol na minimalaidd, gallwch gyflawni hyn o hyd heb wario arian: ceisiwch addasu rhywbeth o’ch cwpwrdd dillad presennol yn lle hynny. Yn aml, gallwn greu ffasiwn y tymor hwn gan ddefnyddio’r dillad sydd gennym ni eisoes, gydag ychydig o ddychymyg a chreadigrwydd.

Er enghraifft, nid yw’r steil boho’n debygol o ddiflannu’n fuan: y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu haenau at y topiau neu’r ffrogiau haf sydd gennych chi eisoes. Wrth i’r tywydd oeri, bydd eitemau gwau trwchus a theits afloyw yn helpu hefyd.

Mae llawer o wahanol ffasiynau o gwmpas y tymor hwn, a nifer ohonynt yn cyfeirio’n ôl at y gorffennol, felly mae’n debygol iawn y bydd gennych chi’r eitemau dillad allweddol yn barod. Y cyfan sydd angen ei wneud yw steilio’ch dillad mewn ffordd wahanol, felly darllenwch gylchgronau a gwefannau ffasiwn i gael ysbrydoliaeth ar sut i’w cyfuno.

Cofiwch am gyfwisgoedd

Mae cyfwisgoedd trawiadol yn ffordd rwydd o roi bywyd newydd i’ch dillad. Edrychwch yn eich cwpwrdd dillad neu ewch i siopau elusen i chwilio am sgarffiau tenau neu glustlysau trawiadol, y gwelwyd y ddau yn sioeau ffasiynau’r hydref/gaeaf.

Personolwch eich dillad

Mae personoli hen ddillad yn ffordd gyflym o roi bywyd newydd iddynt. Gallai hyn fod mor syml ag ychydig o fân waith gwnïo – ychwanegu rhubanau a thrimiau, amnewid botymau â rhai mwy llachar, neu greu patsys a mewnosodiadau. Darllenwch y cylchgronau ffasiwn i gael gwybod pa ffabrigau sy’n ffasiynol y tymor hwn – plad, brocêd neu ffwr ffug er enghraifft – ac yna eu haddasu i greu’r steil. Ac os nad oes gennych chi liwiau’r tymor hwn, mae’n rhwydd lliwio’ch dillad hefyd.