Blue stripey fabric.

Tiwtorial bag crys-t wedi’i uwchgylchu

Peidiwch â thaflu’ch hen grys-t – uwchgylchwch ef! Mae’r blogiwr gwadd, Helen Brown, yn dangos sut i chi.

Mae gwneud bag crys-t mor hawdd, ac mae’n sicrhau bod gwaelod eich bag ychydig yn ddiddos rhag ofn y bydd rhywbeth yn gollwng. Nid yw’n ddelfrydol ar gyfer cario llyfrau trwm ac ati, ond mae’n berffaith ar gyfer dillad traeth neu’r gampfa, ac mae’n hawdd ei olchi.

Cam 1: yr hanfodion

Items needed to make a tote bag made out of an old T-shirt.

Beth fydd ei angen arnoch: hen grys-t, siswrn, tâp duct, nodwydd ac edau (dewisol).

Cam 2

Cutting sleeves out of a T-shirt.

Torrwch y llewys i ffwrdd – mae tyllau mwy yn golygu handlenni hirach. Torrwch y gwddf allan – y dyfnaf yw’r toriad, mwyaf fydd agoriad y bag.

Cam 3

Turning a T-shirt inside-out.

Trowch tu chwith allan – cymerwch yr hem gwaelod a’i blygu tuag at y gwddf ddwywaith, gan wneud pob plyg tua 2cm o uchder.

Cam 4

Adding duct tape to upcycled T-shirt bag.

Gosodwch y tâp duct ar hyd y plyg, gan wneud yn siŵr i orgyffwrdd ar yr ochrau ychydig. Trowch drosodd a gosodwch dâp duct ar hyd yr ochrau eraill, gan orgyffwrdd ar y tâp o’r ochr gyntaf. Ychwanegwch haenen arall o dâp ar hyd yr ymyl gwaelod, gan wneud yn siŵr ei fod yn sticio i’r darn cyntaf a’r ail ddarn. Y mwyaf y byddwch yn sticio’r tâp duct i’r tâp duct, y gorau y bydd yn gludio.

Cam 5

Turning upcycled T-shirt bag the right way out.

Trowch y ffordd iawn allan, a thynnwch ychydig ar yr ymylon anorffenedig i’w “hemio”.

Cam 6

A completed upcycled T-shirt bag.

Rhowch bethau yn eich bag! Gallwch wnïo’r ymyl allanol os dymunwch, ond ni fu angen i mi wneud erioed.

Gwisgwch eich bag gyda balchder! Gallech hyd yn oed osod hunlun ar eich cyfryngau cymdeithasol a thagio #bagCrys-T.

Mae Kecks Clothing, ym Mryste, yn cadw dillad rhag iddynt fynd i safleoedd tirlenwi drwy ailgylchu dillad ail-law a dillad diwedd llinell ar gyfer dynion a menywod. Eu harwyddair yw "Uwchgylchwch bopeth – defnyddiwch ef nes ei fod yn darfod!"

Ymddangosodd hwn ar wefan Kecks Clothing yn wreiddiol.