dressmaking

Torri, clecio neu wnïo? Ai chi yw gwniedydd y flwyddyn nesaf?

Dyma flog gwadd gan Jennifer Ward, golygydd cylchgrawn Sew, ar gystadleuaeth Gwniedydd y Flwyddyn

Os ydych chi’n cymryd amser i feddwl beth i’w wisgo bob bore ac o ble y daeth eich dillad, mae’n siŵr eich bod chi wedi ystyried gwnïo eich dillad eich hun neu uwchgylchu ac ailwampio hen ddilladach i greu rhywbeth newydd. Os yw’r uchod yn canu cloch gyda chi, efallai y byddech â diddordeb mewn clywed am gystadleuaeth Gwniedydd y Flwyddyn, a lansiwyd gan gylchgrawn Sew a Make It Today Dressmaker.

Sefydlwyd y gystadleuaeth a lansiwyd yn ddiweddar i annog crefftwyr i rannu eu hangerdd o wnïo a chreu gyda chrefftwyr brwdfrydig eraill yn y gymuned pwytho, trwy anfon ffotograff o ddilledyn a gynhyrchwyd â llaw a chystadlu mewn un o bedwar categori. Mae’r categorïau’n cynnwys Addasu, Fintej, Barod i Wisgo a Dillad Plant - felly beth bynnag rydych chi’n mwynhau ei wneud, mae yna rywbeth at ddant pawb.

Gyda’r cynnydd ymysg y bobl sy’n Clytio a Thrwsio yn y cyfnod o ansicrwydd economaidd hwn - ynghyd â chynnydd mewn ymwybyddiaeth o ffasiwn gyflym a rhai o’r agweddau mwy negyddol sy’n gysylltiedig â’r diwydiant gweithgynhyrchu - mae mwy ohonom yn edrych am ffyrdd o gael gwell gwerth am arian ac i wneud i’n dillad bara yn hirach. Wrth gerdded ar hyd stryd fawr unrhyw dref yn y DU, mae yna bosibilrwydd cryf y byddwch yn gweld nifer o siopau elusen - sy’n gwneud dillad ail-law yn hygyrch i bobl leol yn ogystal â’u gwneud yn haws i’w prynu o gymharu â degawd yn ôl.

Mae poblogrwydd sêls cist car a gwefannau fel Freecycle, Gumtree, eBay a Facebook yn profi bod nifer ohonom yn fodlon prynu a defnyddio pethau y mae pobl eraill yn eu hystyried yn ddiangen - y peth gorau am hynny yw ail-gylchu ffabrig a dillad. Mae cynnydd mewn gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol a blogio wedi arwain at rannu mwy o syniadau ac arbenigedd, sy’n golygu os oes gennych hen grys neu siwmper wlân sbâr, bydd rhywun wedi trawsnewid dilledyn tebyg yn ddilledyn newydd sy’n amhosibl ei adnabod - ac fel arfer maen nhw’n barod i ddangos i chi sut y gwnaethon nhw hynny!

Mae’r arfer o rannu syniadau a phoblogrwydd rhaglenni teledu megis yr hynod boblogaidd The Great British Sewing Bee, sy’n cynnwys her addasu, wedi dangos i’r cyhoedd pa mor hawdd yw hi i gynhyrchu darn gwreiddiol. Mae Matt Chappelle, enillydd cyfres 3 o Sewing Bee, yn adnabyddus fel rhywun sydd wrth ei fodd â phethau wedi’u haddasu neu wedi’u personoli – ac os edrychwch o gwmpas, fe welwch frodwaith, clytiau a gwniadwaith yn anadlu bywyd newydd i hen siacedi denim a chrysau-t! Mae cystadleuaeth Gwniedydd y Flwyddyn yn annog pwythwyr i ddefnyddio ffabrig ac addurniadau – hen a newydd – i gynhyrchu rhywbeth unigryw.

Efallai eich bod chi wedi trawsnewid blanced yn bonsio neu grys-t plaen yn grys gyda phocedi ac addurniadau. Efallai eich bod wedi troi sgarff sidan yn dop wedi’i deilwra, gan greu dilledyn trawiadol yn y broses - mae’n anhygoel beth allwch chi ei wneud gyda nodwydd ac edau! Hyd yn oed os ydych yn ailgylchwr ac addaswr brwd, mae croeso i chi gystadlu mewn unrhyw gategori sy’n gweddu - gallwch ddewis o Fintej (defnyddio patrwm fintej neu ddyluniad sydd wedi’i ddylanwadu gan batrwm fintej), Barod i Wisgo (golwg oddi ar y bachyn) neu Ddillad Plant.

I ymgeisio, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cyflwyno ffotograff o’ch dilledyn ar gefndir plaen. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Stuart Hillard, seren Sewing Bee; aelodau cymuned wnïo ar-lein The Foldline; Jennifer Ward, golygydd cylchgrawn Sew; a Sarah Crosland, golygydd Make It Today Dressmaker. Mae yna nifer o wobrau ardderchog i’w hennill, gan noddwyr yn cynnwys Brother, Adjustoform, Fiskars, Simplicity, Spoonflower, Linton Tweed a llawer mwy. Am fwy o fanylion, ewch i: www.makeittoday.co.uk/dressmakeroftheyear