ffasiwn

Trafod ffasiwn â dylunydd ifanc Sioned Medi

Mae Sioned Medi yn dair ar hugain mlwydd oed ac yn byw ym Manceinion. Mae hi yn ddiweddar wedi graddio gyda gradd dosbarth gyntaf mewn Tecstiliau.

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun wrthym. 

Dwi ar y funud yn cyflwyno fidio misol ar gyfer sianel youtube o’r enw Pump, yn trafod be’ sy’n dal fy llygaid yn y byd ffasiwn! Yn fy amser sbâr dwi wrth fy modd yn creu gwaith ymchwil ar ffasiwn a’r byd celfyddydol, pori drwy gylchgronna’ creadigol, ac hefyd gwnïo dyluniadau â llaw ar grysau a siwmperi a’u gwerthu.

Beth ydych chi’n ei garu fwyaf am ffasiwn?

Y peth dwi’n garu fwya’ am ffasiwn ydi’r rhyddid sydd gan bawb i fynegi eu personoliaeth drwy i’w dillad! Mae ffasiwn yn gelf i mi, dwi’n ei gysidro fel un o’r meysydd fwyaf creadigol sydd hefyd yn gallu cael ei intergreiddio i fywyd pob dydd.    

O ble ydych chi’n cael ysbrydoliaeth ar gyfer eich dyluniadau?

Dwi’n cael fy ysbrydoli yn bennaf gan artistiaid megis Henri Matisse a Cy Twombly, a’u ffyrdd o ddadansoddi lliwia’ a ffurfiau gwahanol. Mae’r brand Celiné yn ddylanwad enfawr ar fy ngwaith tra’n dylunio hefyd oherwydd y symlrwydd gyfoes sydd i’w weld yn eu casgliadau tymor ar ôl tymor.   

Beth yw’ch hoff eitem o ddillad yn eich wardrob, a pham?

Fy hoff eitem yn fy wardrob ar y funud yw pâr o drowsus melfed gwyrdd o Zara, yn o gystal a bod yn ffasiynol iawn o ran

 lliw a defnydd maent yn gyfforddus ofnadwy hefyd! Gwych ar gyfer achlysur arbennig neu i’w wisgo o ddydd i ddydd, llawer mwy o hwyl ‘na gwisgo jîns o hyd!

Pa gyngor y byddech chi’n ei roi i helpu pobl ddangos ychydig mwy o gariad at eu dillad?

Y cyngor fuaswn i yn ei roi i unrhywun sydd eisiau dangos bach fwy o gariad at eu dillad yw i ail ddarganfod ffyrdd i wisgo eich hen ffefrynna’ drwy ychwanegu rhywbeth newydd ato, neu hyd yn oed dynnu a thorri!

Prynwch yn ofalus, meddyliwch cyn ei roi yn eich basgiad os yda’ chi wir i’w angen o neu os ydi o yn gweddu eich steil neu siap eich corff! Peidiwch a gor-brynnu, mae’n well cael ychydig o eitemau sydd wir yn eich siwtio yn hytrach na llawn wardrob o ddillad newchi fyth i’w gwisgo eto!