Cardigan to jumper refashion

Trawsnewid cardigan yn siwmper

Mae ein blogiwr gwadd, Alex, yn dangos i ni sut i droi hen gardigan yn siwmper ffasiynol.

Mae gennym ni i gyd eitemau yn ein cwpwrdd dillad rydyn ni wedi’u gwisgo hyd at yr edau ac sy’n barod i fynd i siop elusen neu i’w hailgylchu. Ond, am ryw reswm, allwch chi ddim ffarwelio â nhw, am resymau personol neu efallai oherwydd eich bod chi’n credu bod bywyd ar ôl ynddyn nhw o hyd.

Before and after photos of Alex's jumper.

Dyna’n union sut oeddwn i’n teimlo am yr hen gardigan hon, a fu’n eiddo i’m ffrind da yn Romania ychydig flynyddoedd yn ôl. Ac roeddwn i’n dwlu arni ac wedi’i gwisgo a’i gwisgo ers sawl blwyddyn, hyd nes i dreigl amser a’r peiriant golchi adael ôl, gan ei throi’n ddilledyn gwyrgam nad oedd modd ei wisgo mwyach, er gwaethaf fy ymdrechion gorau. Mae gwers yno’n rhywle ynglŷn â sut i drin dillad gwlân yn iawn, ond stori arall yw hynny.

Roedd y gardigan yn fy mhentwr siop elusen, gan fy mod yn gwybod bod hen eitemau gwlân yn gallu cael eu hailgylchu’n frethyn newydd, ond ’doeddwn i ddim eisiau ffarwelio â hi. Felly, ceisiais feddwl sut i ddatrys y problemau a’i throi’n rhywbeth y gallwn ei wisgo eto.

Alex's cardigan before refashioning.

Y broblem fwyaf oedd y rhan ganol gam yn y blaen; roedd y botymau’n mynd i bob cyfeiriad, felly dyna oedd y broblem gyntaf i’w thrin. Fy syniad oedd defnyddio’r cefn fel y blaen a thorri’r rhan isaf er mwyn cael gwared â’r rhan gam. Roedd gen i gasgliad mawr o sipiau metalig hefyd y gallwn eu defnyddio, i’w gwneud ychydig yn fwy diddorol.

Fy nghynllun oedd torri’r gardigan yn rhannau cyfansawdd a defnyddio patrwm sylfaenol i sicrhau bod y tyllau gwddf a breichiau yn y lle iawn. ’Does dim angen i chi ddilyn patrwm i wneud hyn, wrth gwrs, ond roeddwn i eisiau cael y siapiau’n iawn.

Defnyddiais gefn y gardigan ar gyfer blaen y siwmper, gan wneud gwddf bad a ffurfio’r tyllau breichiau ar gyfer y bodis blaen (yn hytrach na’r bodis cefn fel yr oeddent o’r blaen).

Yna, ailffurfiais dyllau breichiau ochrau blaen y gardigan i gysylltu cefn y llawes.

Cysylltais yr ysgwyddau gyda phwythau clo, ac felly hefyd y semau ochr, yn barod i gysylltu’r llawes. Penderfynais beidio â newid y llewys gwreiddiol o gwbl, ac roedden nhw’n ffitio’n berffaith heb unrhyw addasiadau.

Roedd prif ran y siwmper wedi’i chreu erbyn hyn, felly roeddwn i’n barod i osod y sip. Nid oedd yr un o’m sipiau’n addas i’w pwytho o ganol y cefn i lawr, felly defnyddiais sip hirach yr holl ffordd i fyny i sêm yr ysgwyddau yn lle hynny.

The back of the new jumper, showing the zip.

Er mwyn gwneud yn siwr na fyddai’r gwlân yn ymestyn wrth i mi bwytho’r sip, defnyddiais dâp i’w ddal yn ei le (tâp neilon yn yr achos hwn, ond gallwch ddefnyddio twil hefyd). Yna, cysylltais y sip yn y ffordd arferol ac wyneb-bwytho’r ymylon er mwyn iddo edrych yn fwy proffesiynol.

I orffen y gwddf, defnyddiais ran o’r stand botymau fel tâp bias a’i phwytho’r holl ffordd o amgylch, o un pen o’r sip i’r llall.

Y rhan olaf oedd gwneud yr hem gan ddefnyddio pwythau clo, ac yna ei throi a’i hwyneb-bwytho.

Alex in her new jumper.

Rwy’n blês iawn â’r canlyniad ac eisoes wedi gwisgo’r siwmper newydd sawl gwaith ers i mi ei gorffen. Yr unig beth y byddwn i’n ei newid yw gwneud wyneb ar gyfer cefn y sip, oherwydd ei fod yn mynd yn eithaf oer ar fy nghefn os nad ydw i’n gwisgo camisol o dan y siwmper.

Pob hwyl wrth ailsteilio!

Mae Alex yn credu mewn “gwnïo buddiol”: torri, pwytho, ailsteilio, gwneud, dysgu, addysgu, rhoi’r gorau i ffasiwn cyflym ac achub y blaned, un prosiect hyfryd a wnaed â llaw ar y tro. Darllenwch ei blog yn sewrendipity.com.