A jumbled pile of clothes.

Tunnell o ddillad yn wythnos ffasiwn brighton

Cynhaliodd Caru Eich Dillad ac Ymchwil Canser y DU her Fashion Salvage yn Wythnos Ffasiwn Brighton 2015.

Aeth Caru Eich Dillad ac Ymchwil Canser y DU fynd â thunnell o ddillad i’r Open Market, Brighton, ar gyfer digwyddiad tridiau, rhwng dydd Iau, 15 Hydref a dydd Sadwrn, 17 Hydref 2015 - y cyfan yn rhan o Wythnos Ffasiwn Brighton. Hefyd, fe gynhaliom her Fashion, a arddangosodd fuddion dillad ail-law a dillad wedi’u huwchgylchu, ac amlygu problemau amgylcheddol gwastraff dillad. Ddydd Sadwrn, 17 Hydref, cynhaliwyd amrywiaeth o arddangosiadau trwsio ac addasu gan Sew Fabulous, Eco Makers Emporium a David A Mumford, a swish dillad ail-law gyda Rags Revival.

Gallwch ddarllen y stori am y dunnell o ddillad ar Storify.