Denim

Uwchgylchu denim

Mae denim yn ffabrig gwydn ac amlbwrpas, sydd wedi cael ei ail-greu a’i ailwampio nifer di-rif o weithiau dros y degawdau.

Mae Stephanie o Expert Home Tips, sy’n dwlu ar ddenim, yn rhannu un o’i hoff ffyrdd o uwchgylchu hen jîns, crysau a sgertiau.

                         

Rhag ofn eich bod chi heb sylwi, mae celf mur yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Yn ffodus i’r rheiny ohonom sy’n dwlu ar ddenim, ymddengys mai gorau po fwyaf hynod.

Os oes gennych chi ddillad denim i’w hailgylchu, ond nid ydych chi eisiau treulio llawer o amser yn gwneud hynny, mae’r prosiect bach hyfryd hwn mor syml â thynnu eich jîns ymlaen, yn llythrennol.

Beth fydd ei angen arnoch i uwchgylchu eich denim:

  1. Cylch brodwaith (dewiswch eich maint eich hun)

  2. Denim (crys, sgert, jîns... bydd unrhyw beth yn gwneud y tro!)

  3. Siswrn miniog

Beth i’w wneud:

1. Gosodwch eich denim

Rhowch eich denim i orwedd ar arwyneb gwastad a rhowch gylch mwyaf eich cylch brodio ar ei ben, a’i symud o gwmpas hyd nes i chi ddod o hyd i fan cain.

Yn bersonol, rwy’n hoffi ymgorffori poced/rhyw fath o fanylder denim ysblennydd arall.

          

2.Tynhewch eich cylch brodio ac ewch ati i ddechrau uwchgylchu’r denim!

Ar ôl i chi roi’r cylch yn eich dewis fan, rhowch y cylch llai o dan y ffabrig, a gwthio’r cylch mwy i lawr, drosto.

Os nad yw’n ffitio o gwmpas y cylch llai, efallai y bydd angen i chi docio ychydig o fanylion mwy swmpus eich denim, fel dolenni gwregys.

Trowch y clo metel i dynhau’r cylch yn ei le. Gwnewch yn siŵr bod y denim yn dynn i warantu canlyniad terfynol coeth.

          

3. Torwch o gwmpas ymyl y cylch i gael gwared â denim dros ben

Defnyddiwch siswrn miniog i dorri amlinelliad bras o gwmpas ymyl eich cylch brodio. Nid oes rhaid iddo fod yn rhy gywir, oherwydd byddwch yn gallu tacluso’r ymylon yn ddiweddarach.

          

4. Tacluswch yr ymylon o gwmpas y cylch brodio i gael golwg coeth, wedi’i uwchgylchu

Nawr mae angen torri ymylon eich denim, gan ddefnyddio llaw ychydig yn fwy ysgafn.

Torrwch mor agos â phosibl i ymyl y cylch brodio. Gofalwch na fyddwch yn gwthio’r cylch llai allan o’i le - os byddwch yn gwneud hyn, bydd eich dyluniad wedi cael ei ddifethaf, felly byddwch yn ofalus.

          

5. Eisteddwch yn ôl ac edmygwch eich denim wedi’i uwchgylchu

Waw, roedd hynna’n hawdd? Pa feddyliau y gellid defnyddio denim mewn ffordd mor newydd ac addurnol.

Mae’r cylch brodio yn ei gwneud hi’n hawdd i’w hongian ar y wal, felly rhowch yr hoelion yn eu lle ar unwaith.

          

 

Awgrymiadau Steph ar gyfer denim wedi’i ailgylchu hyd yn oed yn well:

  1. Os ydych chi eisiau datblygu’r prosiect cam ymhellach, gallwch baentio chwistrell y cylch brodio lliw gwahanol cyn dechrau. Gwnewch yn siŵr ei fod wedi sychu cyn i chi ddechrau!
  2. Ydych chi’n poeni y byddwch yn taro’r cylch allan o’i le? Os ydych, gallwch roi glud o gwmpas ymyl y cylch llai cyn i chi wasgu’r cylch mwy o’i gwmpas. Mae hyn yn golygu, hyd yn oed os byddwch yn taro’r cylch allan o’i le, byddwch yn gallu ei roi yn ôl at ei gilydd eto heb orfod dechrau o’r dechrau.
  3. I’w wneud ychydig yn fwy hynod, gallwch wneud crogluniau mewn meintiau gwahanol a’u harddangos nhw ar y wal ochr yn ochr â chymysgedd o fframiau a drychau eraill.