Detail of an upcycled garment.

Wythnos Ffasiwn Caerdydd: dathliad ffasiwn i fod yn falch ohono

Mae Wythnos Ffasiwn Caerdydd yn weledigaeth, yn gyfle ac yn llwyfan i Gymru, yng Nghymru - ac mae Caru Eich Dillad yn rhan ohono.

Yng Nghymru, mae gennym gynnyrch ffasiwn i fod yn falch ohono, ac mae pob rheswm dros ei gefnogi a’i hyrwyddo ar ei garreg drws. Dyna beth yw Wythnos Ffasiwn Caerdydd. Rhwng 22 a 29 Hydref, byddwn yn dod at ein gilydd mewn cyfres o ddigwyddiadau gyda’n sefydliadau partner – gan gynnwys Caru Eich Dillad – i greu dathliad ffasiwn i fod yn falch ohono.

Heb amheuaeth, yr uchafbwynt fydd y sioeau llwyfan a phentref dylunwyr yn Neuadd Seiri Rhyddion Caerdydd, ddydd Sadwrn, 29 Hydref, a fydd yn dod â’r rheiny sy’n dylunio, astudio a manwerthu ffasiwn yng Nghymru at ei gilydd. Ein syniad yw creu wythnos ffasiwn hygyrch sy’n agored i unrhyw un sy’n caru ffasiwn - beth bynnag eu cefndir, beth bynnag eu cyllideb. Gellir ymweld â’r pentref dylunwyr yn rhad ac am ddim, ac mae’r tocynnau ar gyfer ein sioeau llwyfan yn rhesymol iawn.

Mae gwneud i ffasiwn fynd ymhellach yn un o’n gwerthoedd allweddol ac felly rydym wedi bod yn falch sefydlu partneriaethau gyda nifer o sefydliadau sy’n gwneud y gair ‘cynaliadwyedd’ yn ffasiynol i ddillad. Bydd yr ymgyrch, Caru Eich Dillad Caerdydd, yn cael ei chyflwyno ledled y ddinas, bob dydd yn ystod yr wythnos ffasiwn, ac mae’n gwneud pethau gwych i wneud cynaliadwyedd yn ddewis  gwirioneddol, go iawn i bobl sy’n caru ffasiwn. Rydym yn arbennig o gyffrous y byddan nhw’n ymuno â ni ar 29 Hydref yn y pentref dylunwyr i ychwanegu hwb gwirioneddol i beth fydd Wythnos Ffasiwn Caerdydd yn ei gynnig y diwrnod hwnnw.

Rydym hefyd wedi sefydlu partneriaeth â Thŷ Hafan, fel ein helusen swyddogol, ac wedi cael llawer o hwyl yn gweithio gyda’u siopau elusen Emporium vintage yn ystod y cyfnod cyn y mis hwn. Un o’r gweithgareddau mwyaf ysbrydoledig oedd her uwchgylchu i ddylunwyr, lle gofynnom i ddarpar ddylunwyr ail-greu gwisgoedd allan o fag o ddillad o siop elusen, a fyddai’n addas ar gyfer y llwyfan modelau ar 29 Hydref.

Enillydd yr her oedd Carys Hedd, arbenigwr mewn ffasiwn uwchgylchu o Aberteifi, sy’n gweithredu ei label ei hun, o’r enw Wench Clothing. Fe wnaeth Carys addasu Betgwyn – y siaced sy’n cael ei gwisgo fel rhan o’r wisg genedlaethol Gymreig i fenywod. Mae’r syniad y tu ôl i’w chreadigaeth yn ysbrydoledig, a dymunwn yn dda iddi yn ei chais i gael Betgwyn a gynhyrchir yn lleol yn ôl yn ddarn allweddol ar y stryd fawr yng Nghymru.

 

Betgwyn jacket restyled by Carys Hedd.

 

Mae gan lawer o ddylunwyr eraill, a fydd yn ymddangos yn Wythnos Ffasiwn Caerdydd, y thema cynaliadwyedd yn eu strategaeth ffasiwn. Un enghraifft yw’r tŷ dylunio annibynnol, Scarlet Etoile, sydd wedi bod yn creu cynnwrf gyda’u casgliad ‘into the blue’ o ddillad ymwybodol. Mae Scarlet Etoile yn canolbwyntio ar greu eitemau unigol o ddillad, pob darn unigryw yn cael eu dylunio a’u gwneud â llaw yng Nghymru. Defnyddir dulliau pwrpasol i grefftio pob darn i leihau gwastraff, sy’n caniatáu i ni gamu’n ysgafnach ar y ddaear.

Gobeithio y gallwch ymuno â ni i weld yr holl waith da hwn ym myd ffasiwn yng Nghymru, a dathlu egni, doniau a brwdfrydedd ar gyfer ffasiwn yn ein gwlad fach wych ni.

 

 

Cardiff Fashion Week logo