Young woman browsing clothes and handbags in a shop.

Y canllaw milflwyddol i ddarbodusrwydd

Mae’r blogiwr gwadd, Tiffany Poon, yn cyflwyno’r tri ap gorau i gael gwared ar yr annibendod yn eich wardrob.

“Pam ar y ddaear y prynais i bâr o esgidiau platfform uchel du â stydiau?”

Maent yn newydd sbon a heb gael eu gwisgo unwaith, maent yng nghefn y cwpwrdd esgidiau wedi cael eu hesgeuluso, yn aros i ddod allan. Nawr, byddant yn cael eu taflu i fag plastig du gyda dwsinau o eitemau dieisiau eraill, yn barod i gael eu rhoddi i’r siop elusen agosaf. 

Mewn gwirionedd, nid yw cludo bag plastig du enfawr yn llawn dillad ffasiwn rydych yn difaru eu prynu i lawr y stryd yn brofiad y byddai unrhyw un eisiau ei ail-fyw yn rheolaidd.  Yn enwedig ar ôl profi’r teimlad chwerw pan mae gweithiwr y siop yn rhoi £20 yn unig i chi am eitemau a gostiodd llawer mwy i chi. Hynny yw, os oeddech yn rhy grintachlyd i’w rhoi nhw i elusen yn y lle cyntaf.

Yn ffodus, rydym yn byw mewn byd wedi’i ddigido, lle gallwch werthu eich dillad dieisiau a siopa am ddillad ail-law ar-lein gyda help apiau i’ch cynorthwyo i ymuno â’r mudiad ffasiwn gynaliadwy. Mae’r rhain yn eich galluogi i glirio’ch wardrob a’i ail-lenwi â dillad newydd heb roi straen ar eich waled na’ch cyflwr meddyliol.

1. Depop

Depop logo

Beth yw hwn

O fflasgiau cawl Campbell “vintage” i chwilod wedi’u sychrewi o’r Amazon, neu glytiau smwddio ar gyfer eich jîns, mae Depop yn cynnwys y cyfan. Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth enfawr o eitemau ffasiwn “vintage”, fel Levis cwta, crysau-t AC/DC ac, yn achlysurol, pethau rhyfeddol fel bag Mulberry Alexa gan y blogiwr, Chiara Ferragni, o Blonde Salad fame.

Pam y dylech roi cynnig arno

Mae’r ap tebyg i fformat Instagram yn hawdd i’w ddefnyddio a’i ddeall. Mae’r gwerthwyr â rheolaeth 100 y cant dros y pris gwerthu, a gall y prynwyr drafod prisiau a dewis cyfnewid eu heitemau eu hunain am rai eraill ar yr ap.

Beth ddylech fod yn wyliadwrus ohono

Rhaid i brynwyr ystyried costau dosbarthu ychwanegol, a all fod yn uwch na £20 ar gyfer dosbarthu rhyngwladol; mae’n rhad ac am ddim rhestru eitem i’w werthu, ond codir ffi fach ar y gwerthwr os bydd eitem yn cael ei werthu trwy’r ap.

Uchafbwynt

Gwerthwyr addawol iawn, fel y blogwyr enwog, Aimee Song (@songofstyle) a Chiara Ferragni (@chiaraferragni); ar gael ar gyfer defnyddwyr Apple ac Android ledled y byd.

2. Vinted

Vinted logo.

Beth yw hwn

Mae Vinted yn ap perffaith ar gyfer y bobl hynny sy’n chwilio am wisg ar gyfer achlysur penodol. Priodas, cyfweliad am swydd, unrhyw beth. Bydd Vinted yn eich helpu trwy fod yn gynllunydd personol i chi. I arbed amser yn cymysgu eitemau gwahanol, gallwch bori drwy eitemau o dan themâu gwahanol, fel gwisgoedd parti neu wisgoedd gwaith. Mae’r ap yn canolbwyntio ar brynu, gwerthu a chyfnewid dillad, esgidiau ac ategolion ail-law brandiau’r stryd fawr, fel Brandy Melville, Lipsy, All Saints a Topshop.

Pam y dylech roi cynnig arno

Bydd Vinted yn rhoi ad-daliad llawn os na fydd yr eitem yn eich cyrraedd chi, os yw wedi’i ddifrodi neu os nad yw’n cydfynd â’r disgrifiad a ddarparwyd. Hefyd, bydd eich arian yn ddiogel, gan na fydd y taliadau’n cyrraedd y gwerthwr hyd nes i chi dderbyn eich archeb.

Beth y dylech fod yn wyliadwrus ohono

Efallai y bydd cyfrifon yn cael eu rhwystro os bydd gan werthwyr nifer o gyfrifon gyda’r un cerdyn credyd (e.e. aelodau o’r teulu yn cofrestru cyfrifon unigol gyda’r un cerdyn credyd) a allai arwain at gymryd credydau oddi ar y cyfrif. Efallai y byddwch yn wynebu cosbau hefyd os byddwch yn gofyn am brisiau afresymol am eitemau y byddwch yn eu rhoi ar werth.

Uchafbwynt

Mae Vinted yn defnyddio dewislenni bar ochr tynnu allan sy’n rhoi mynediad hawdd i ddefnyddwyr ddarllen negeseuon, lanlwytho eitemau a newid gosodiadau’r ap. Caiff defnyddwyr ddewis hefyd i ddilyn proffiliau brand, fel ASOS neu All Saints yn benodol, gan wneud twrio trwy gypyrddau dillad rhith llawer yn gynt.

3. Threadflip

Threadflip logo

Beth yw hwn

Wedi gweld rhywbeth ar Nasty Gal neu ASOS yr hoffech ei gael ond nid oes gan y brandiau eich maint chi mewn stoc? Peidiwch â phoeni. Efallai y cewch afael arnynt ar Threadflip ac am ffracsiwn y pris gwreiddiol (hyd at 70 y cant oddi ar y pris manwerthu). Ar wahân i labeli arferol y stryd fawr, mae’r ap hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy’n chwilio am gynhyrchion safon uwch ail-law, fel bag clasurol Chanel 2.55 Reissue neu fag eiconig Hermes Kelly.

Pam y dylech roi cynnig arno

Detholiad gwych o frandiau dylunwyr am brisiau gostyngedig ar flaen eich bysedd. Oes angen i ni ddweud mwy? Caiff y prisiau gwreiddiol a’r gostyngiad eu rhestru, sy’n rhoi gwybod i chi’n union faint y byddwch yn ei arbed. Mae’r ap yn hawdd i’w bori a’i ddefnyddio, a hefyd, gyda gwarant diogelu’r prynwr, mae eitemau’n gymwys i’w dychwelyd yn rhad ac am ddim, ac am ad-daliadau llawn.

Beth y dylech fod yn wyliadwrus ohono

Mae mynediad at yr ap ffôn yn gyfyngedig i siop apiau Apple yr Unol Daleithiau’n unig, felly gall defnyddwyr Android a darpar brynwyr y tu allan i’r Unol Daleithiau siopa trwy wefan y cwmni’n unig. Ac o ran bechgyn, yn anffodus, mae Threadflip yn gwerthu ffasiwn menywod yn unig.

Uchafbwynt

Mae’r ap yn canolbwyntio’n fawr ar frandiau safon uchel fel Mulberry, Alice + Olivia, a J.Crew, a gall fod rhwng 50 a 70% oddi ar y pris manwerthu. Mae adran Dewisiadau’r Golygydd ar gael i gwsmeriaid sydd â llai o amynedd i chwilio.

Students from London College of Fashion.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon yn wreiddiol i Again Magazine, a’i chreu gan fyfyrwyr ar y cwrs MA mewn Newyddiaduraeth Ffasiwn yng Ngholeg Ffasiwn Llundain (gweler rhai ohonynt yn y llun uchod), a’i hysbrydoli gan ethos Caru Eich Dillad.