Denim shirt.

Y gorau o’r blogiau: cyfrinachau arddull ail-law

Rydym yn dilyn llawer o flogwyr ffasiwn sy’n gwybod sut i droi dillad o siop elusen i fod yn rhywbeth steilus. Dyma rai o’r awgrymiadau gorau rydym wedi’u canfod yn ystod y mis hwn.

Mae’n bosibl dod o hyd i wisgoedd sy’n gain ac yn gyfeillgar i rieni

Mae Jo ar Britishette (arwyddair: “mae ail-law yn ffordd o fyw”) wedi canfod gwisg deithio berffaith a chain. Mae’n addas ar gyfer teithio ar drenau ac awyrennau, ac i blant bach ddringo drosoch - ac mae’n dod o siop elusen.

Cymysgwch eitemau i osgoi golwg “gwsig ffansi”

Mae Amie ar Credit Crunch Chic yn dangos y ffordd steilus i gymysgu dillad “vintage” a modern: ni allwch ddweud o’i llun p’un yw p’un. Dywedodd, “Rwy’n hoffi ymgorffori elfennau vintage yn fy ngwisgoedd bob dydd a beth sy’n allweddol i wneud hyn (i mi, beth bynnag!) yw cymysgu’r eitemau hŷn gydag arddulliau mwy cyfoes fel na fyddant yn edrych gormod fel gwisg ffansi.”

Dechreuwch gydag eitem glasurol fythol

Mae Lauren ar Lily Makes yn cytuno: “Y ffordd orau i wisgo dillad “vintage” a dillad ail-law yw cymysgu eitemau allweddol gydag eitemau newydd neu ategolion modern.” Fel ffordd hawdd i ddechrau arni, mae’n awgrymu dewis un o hanfodion eich wardrob sydd byth yn mynd allan o ffasiwn. Mae ei neges blog yn dangos saith ffordd i wisgo siaced denim “vintage” - mae llawer o ysbrydoliaeth yma.

Cadwch lygad allan bob amser

Caiff Poppy Chanelle, sy’n ysgrifennu blog fel Misseverydayelegance, ei chyfweld ym mlog Fara Charity Shops am ei harddull bersonol. Dywedodd:  “Rwy’n ceisio mynd i siopau elusen o leiaf unwaith yr wythnos, gan fod pobl yn rhoddi eitemau bob dydd, felly mae rhywbeth newydd i’w ganfod bob amser.”

Rhaid iddo fod yn rhyfeddol, ond nid oes rhaid iddo fod yn berffaith

Dywedodd Graeme ar The Zipyard Bedford: “Os byddwch yn dod o hyd i rywbeth sy’n rhyfeddol, ond y maint anghywir neu wedi torri ychydig bach - prynwch yr eitem a’i addasu.” Mae ganddo rai awgrymiadau da ar gyfer meddwl yn ochrol hefyd: gall menywod ddod o hyd i deilwriaeth dda yn yr adrannau dillad dynion, er enghraifft.

Os edrychwch yn ddigon da, gallwch ddod o hyd i’ch ffrog ddelfrydol

Fe wnaeth Beyond Retro wahodd rhai ysgrifenwyr a chynllunwyr ffasiwn i ddewis eu hoff ffrog “vintage”. Mae rhai gwisgoedd ysblennydd, a rhai awgrymiadau gwych hefyd. Mae gan bob un o’r bobl a gafodd eu cyfweld fewnwelediadau diddorol, ond mae gan bob un ohonynt yr un rheswm dros ddewis dillad “vintage”: cael gafael ar rywbeth na allai unrhyw un arall ei gael.