Tartan fabric.

Y gorau o’r blogiau: ffasiwn hydref/gaeaf arddull ‘salvage’

Wrth i’r tymor ddechrau newid, ac wrth i fis Medi droi’n fis Hydref, roedd tîm Caru Eich Dillad o gwmpas y lle yn Llundain a Brighton yn lledaenu’r gair am Fashion Salvage. Ac ymddengys bod gweddill y blogwyr ffasiwn gynaliadwy wedi bod yn gwneud yr un peth! Dyma rai o’n hoff flogiau.

Ddydd Sadwrn, 19 Medi, derbyniodd Charity Fashion Live yr her i ailgreu rhai o wisgoedd Wythnos Ffasiwn Llundain, wrth iddyn nhw ddod ar y ‘catwalk’, o ddillad yn siop Oxfam. Cynhaliom sgyrsiau a gweithdai Fashion Salvage mewn siopau Oxfam o gwmpas y brifddinas i ddangos sut y gall ychydig bach o greadigrwydd roi bywyd newydd i ddillad ail-law. Gwiriwch flog Charity Fashion Live i gael ysbrydoliaeth ac awgrymiadau ar arddulliau SS16 – gan gynnwys Guide to Nailing AW15 Charity Shopping, gan gynllunydd CFL, Emma Slade Edmundson.

Fe wnaeth Louise Croft, sy’n cael ei hadnabod fel Pauper to Princess, rannu awgrymiadau gwych hefyd ar gyfer pobl sy’n siopa mewn siopau elusen am y tro cyntaf, ar Oxfam Fashion Blog. Nid yn unig y mae prynu dillad ail-law yn ymestyn oes y dillad hynny ac yn lleihau effaith ar yr amgylchedd, mae’n ffordd wych i arbed arian a bod yn ddarbodus!   

Daeth Emma o’r blog No Debutante, a Helen Brown o Kecks Clothing, i’n digwyddiad Fashion Salvage ym Mryste, gyda Bristol Textiles Recyclers, ychydig fisoedd yn ôl; yn ddiweddar, fe wnaethant gyfarfod ar gyfer sesiwn tynnu lluniau i arddangos y “gwisgoedd syfrdanol, anarferol, rhyfeddol a hardd” y gwnaethant lwyddo i’w harbed gyda’i gilydd. Buddwch yn eddigeddus iawn o’r steil ar flog No Debutante.

Ac os hoffech achub eitemau ffasiwn eich hun, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau arni, beth am roi cynnig ar olygu eich wardrob hydref/gaeaf ? Mae Ceri o Style Eyes yn rhoi ei chyngor hi ar fod ychydig yn fwy cynaliadwy yr hydref hwn gyda dillad sydd gennych eisoes.

Yn olaf, rydym yn parhau i gael ein hysbrydoli gan Caroline Jones, sy’n cofnodi ei blwyddyn yn gwisgo dillad mae wedi’u prynu mewn siopau Ymchwil Canser y DU yn unig (nicers y model ei hun…) a chodi arian er cof am ei Mam.