Checked fabric.

Y gorau o’r blogiau: yng ngenau’r sach mae cynilo

Rydym yn gwybod bod oddeutu 350,000 tunnell o ddillad ail-law (gwerth oddeutu £140 miliwn) yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn yn y DU. Felly, rydym yn falch gweld cymaint o flogwyr yn ystyried gwastraff o ddifrif.

Mae “yng ngenau’r sach mae cynilo” yn hen ddywedliad, ond mae’n dal i fod yn wir heddiw. Dyma rai o’r blogwyr rydym wedi eu gweld yn profi hyn yn ystod y mis diwethaf.

Dywedodd Karen ar N4 Mummy: “Os gallwn ailgylchu ein dillad ail-law fel na fyddant yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi, byddwn yn gwneud ffafr â phawb.” Ac mae ganddi rai syniadau ynghylch ble i fynd â’r dillad dieisiau hynny – gan gynnwys rhai syniadau i wneud arian ohonynt.

Mae blogiwr arall sy’n rhiant, Becky ar Baby Budgeting, yn cyflwyno’r achos dros roi eich dillad plant i bobl eraill. Yn ei neges blog, The 3 things I wish I had bought preloved for my baby, ar frig y rhestr oedd dillad babi. Wedi’r cyfan, meddai, "Os oeddwn yn hapus i dderbyn dillad ail-law oddi wrth ffrind, pam na fyddwn i’n ystyried prynu dillad ail-law yn hytrach na rhai newydd?” A gan fod babanod yn tyfu mor gyflym, gallwch brynu dillad babi o ansawdd da, sydd bron yn newydd, am bris isel.

Awgrym da ar gyfer prynu dillad ail-law yw prynu y tu allan i’r tymor, yn ôl y blog Two Thousand Pennies. Fe wnaeth y blogiwr, Ms Thrifty, ddod o hyd i siwmper arddull Sgandinafaidd mewn gwerthiant cist car am £1, a dywedodd: "Rwy’n gwybod ei fod yn bryniad rhyfedd i’w wneud yng nghanol mis Awst, ond mae prynu eitemau y tu allan i’r tymor bob amser yn gwneud synnwyr economaidd da.”  (Gair newydd y mis hwn yw “lawrgylchu”: tynnodd y secwinau oherwydd roedd hi’n meddwl y byddai’r siwmper yn edrych yn well heb y bling.)

Wrth gwrs, mae bron yn amser meddwl am ein wardrob hydref/gaeaf, ac un ffordd o wneud hyn yw gweld sut gallwch addasu beth rydych wedi bod yn ei wisg dros yr haf.

Mae Porcelina, ar Porcelinas World, wedi bod yn blogio am ei hoff ffrogiau haf. “Mae’n wastraff gwisgo rhai ffrogiau unwaith y flwyddyn yn unig,” meddai. “Mae’n bryd newid hynny - rwyf eisoes yn cynllunio sut i wisgo’r ffrog hon yn yr hydref, efallai gyda bŵts melynddu a chardigan fer."

Mae Alexandra, ar The Frugality, wedi cynnig 5 eitem gwanwyn/haf y gallwch eu gwisgo yn yr hydref/gaeaf. Dywedodd: "Rwyf wedi bod yn ystytried ffasiwn yr hydref/gaeaf mewn ffordd y gallaf uniaethu ag ef... a beth rwyf eisisau ei wybod mewn gwirionedd yw beth gallaf ei gadw o’r tymor diwethaf.” Mae wedi gwneud rhestr o rai dillad allweddol y gallwch barhau i’w gwisgo ar ôl yr haf, a sut i wneud iddyn nhw weithio – a pharhau’n ffasiynol – yn ystod y misoedd oerach.

Ffordd arall i wneud y mwyaf o hen ddillad yw eu troi nhw’n rhywbeth newydd. Rydym yn hoff o gyfres The Refashioners ar flog Makery, sef her blogiwr lle mae’n rhaid i bob cyfranogwr addasu crys dyn i wneud dilledyn newydd. Mae cymaint o addasiadau rhyfeddol wedi bod, mae’n anodd dewis ffefrynnau, ond roeddem yn arbennig o hoff o dop peplwm a throwsus byr streipïog gan Dixie, crys wedi addurno gan Sarah a blows wedi'i hysbrydoli gan gorsed gan Sasha.

Mae uwchgylchu dillad yn hobi poblogaidd ond mae mwy iddo na hynny, wrth gwrs. Mae Jenna, ar flog Kecks Online eisiau adhawlio uwchgylchu o’r sioeau teledu ffordd o fyw hen ffasiwn: "mae uwchgylchu ac ailddefnyddio yn rhywbeth i bawb" meddai, "Mae gwastraff tecstilau yn y DU yn annirnadwy. Dylai ailddefnyddio fod yn elfen sylfaenol weithredol o’r ffordd rydym ni oll yn byw.”

Mae ailddefnyddio’n allweddol i’r busnes Clotho, a phan rydych yn rhedeg busnes fel hwnnw, mae’n rhaid i gynaliadwyedd fod yn rhan o’ch bywyd cyfan. Roeddem yn hoff iawn o neges blog Clotho Girls, Diary of A Sustainable Singleton, sy’n ystyried beth sy’n digwydd pan fyddwch yn rhoi "ecoryfelwr" ar eich proffil caru.

Rydym yn hoffi beth maen nhw’n ei ddweud am wastraff hefyd: "Maen nhw’n dweud bod ieuenctid yn cael ei wastraffu ar yr ifanc. Ond fel unrhyw adnodd cyfyngedig arall, rydym yn byw yn ôl mantra Clotho ac yn gwneud yn siwr nad ydym yn gwastraffu diferyn ohono."