A pair of green trainers.

Y gorau o’r blogiau: ysbrydoliaeth ar gyfer 2016

I ble aeth mis Ionawr? Ac eto, mae eisoes yn teimlo petai blynyddoedd wedi mynd heibio ers y Nadolig.

Os hoffech ail-fyw hwyl y Nadolig, cymerwch gipolwg ar y 12 cynnig gwych ar gyfer ein cystadleuaeth Siwmperi’r Nadolig  ym mis Rhagfyr!

Y mis hwn, rydym wedi cael ein hysbrydoli unwaith eto gan y gymuned sy’n caru dillad. Maen nhw wedi bod yn brysur yn rhannu llawer o ffyrdd i newid eich safbwynt ar eich wardrob – a gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr. Petai modd i ni ymestyn oes ein dillad oddeutu 9 mis yn y DU, byddai hynny’n lleihau ôl-troed carbon, dŵr a gwastraff dillad 20-30% yr un!

Dyma ddetholiad bach o’r syniadau ysbrydoledig rydym wedi’u gweld y mis hwn. Os ydych wedi cael syniad neu wedi cael eich ysbrydoli i gymryd ymagwedd wahanol at eich wardrob, rhowch wybod i ni yn y sylwadau neu anfonwch neges drydar atom @carueichdillad

Dechreuodd Alexia, ar Smells Like Fashion, y flwyddyn gyda Sartorial Resolutions for 2016 – gan gynnwys addewid i gymryd gofal gwell o’i dillad, ei bagiau a’i hesgidiau, er mwyn iddyn nhw edrych yn wych yn hwy. Carem gefnogi hynny gant y cant!

Mae gan Catherine, o flog Vintage Frills, gyngor gwych ar gyfer clirio’ch wardrob, a chael gwared ar eitemau vintage arbennig iawn hyd yn oed. Fel y mae’n dweud, “Mae gen i gymaint o ffrogiau, ar ôl i mi wisgo rhywbeth, ei fwynhau, a thynnu llun ohono, rwy’n teimlo ei bod hi’n bryd ei ryddhau.”

Y mis hwn, cawsom ein denu gan y syniad o’r wardrob capsiwl hefyd. Oni fyddai pawb eisiau agor eu wardrob a gwybod bod pob eitem yn ffitio’n berffaith ac yn cynnig amrywiaeth enfawr o ddewisiadau o ran gwisgoedd? Fel man cychwyn, darllenwch brofiad Claire yn creu ei wardrob capsiwl ei hun. Cafodd ei hysbrydoli gan y dull a amlygwyd gan Caroline ar Unfancy.com, lle mae’n rhannu rhai o’r gwersi a ddysgodd o’i wardrob gaeaf diwethaf.

Mae Caz Moss, ar Fashion Crank, yn defnyddio ymagwedd wahanol, ac mae wedi addo peidio â phrynu unrhyw ddillad newydd sbon am flwyddyn. Mae’n cofnodi ei thaith, gan gynnwys creu tair gwisg o ddillad mewn siopau elusen, cyfnewid dillad gyda ffrindiau, a syniad diweddar, sef prynu prif ddilledyn ar gyfer ei wardrob o archfarchnad. Fe wnaeth ein blogiwr gwadd, Gillian, rannu ei chyngor hefyd, ar ôl derbyn yr her ‘dim dillad newydd’ yn 2015.

Ai 2016 yw’r flwyddyn y byddwch yn helpu i newid y byd? Gwiriwch 365 ffordd i wneud hynny, sy’n cael eu rhannu bob wythnos gan Jen, ar My Make Do and Mend Life.