Ydych chi’n un o’r 77% o bobl ifanc 18-34 oed sydd eisiau dysgu sgil trwsio dillad newydd?

Neu, a allwch chi helpu rhywun i ddysgu’r sgiliau hyn?

Oeddech chi’n gwybod bod 75% o’r bobl a arolygwyd yn gallu gwnïo botwm, ond 17% ohonynt yn unig oedd yn gallu newid sip?

Yn ddiweddar, rhyddhawyd ymchwil newydd i agweddau ac ymddygiadau defnyddwyr o ran gofalu am ddillad – mae’r ffigurau yn y ddelwedd isod yn ddiddorol:

Os ydych chi’n un o’r 77% o bobl sydd eisiau dysgu sgil trwsio newydd ac rydych chi eisiau ychydig o help, bwrwch olwg cyflym ar ein canllawiau syml ar:

Sut i wnïo botwm

Sut i gael gwared ar staeniau

Sut i newid hem dilledyn

Sut i drwsio

Sut i newid sip

Sut i addasu gwast dilledyn

Os ydych chi eisoes yn gwybod sut i drwsio dillad, byddai’n wych petai chi’n gallu helpu pobl eraill sydd ddim. Os bydd digon ohonoch yn rhannu eich gwybodaeth, bydd gan ganran lawer yn uwch o bobl y sgiliau hyn y tro nesaf y cynhelir yr arolwg, a bydd y bobl y byddwch yn eu helpu yn ddiolchgar iawn!

Repair Alteration Textile Tracker.JPG

 

Ydych chi’n un o’r 37% o gartrefi yn y DU sy’n golchi dillad gan amlaf ar 30°C?

Os nad ydych chi, pam ddim?!

Mae labeli gofal dillad yn nodi’r tymheredd uchaf i olchi’r dilledyn heb achosi difrod, ond mae’n iawn i’w olchi ar dymheredd is, ac mae’n arbed ynni hefyd! Mae’n hawdd iawn newid o 40°C i 30°C, mae’n lleihau faint o drydan a ddefnyddiwch fesul llwyth, ac mae’n helpu i hwyhau oes eich dillad hefyd. Mae’r rhan fwyaf 

Temperature Textile Tracker_0.JPG

o beiriannau golchi a glanedyddion (gwiriwch becyn eich glanedydd i gael mwy o wybodaeth) wedi cael eu dylunio i lanhau yr un mor effeithlon ar dymheredd is ag ar dymheredd uwch. Gweler mwy o awgrymiadau golchi dillad yn ein canllaw golchi dillad

Gallai eich dillad ail-law fod yn ddillad newydd i rywun arall!

Ar hyn o bryd, mae 59% o ddillad sy’n cael eu gwaredu yn cael eu rhoi i elusennau, ac maent yn cael ail gyfle.

Diolch i bawb sydd wedi rhoi eich dillad di-eisiau i elusennau. Mae 59% yn ganlyniad da – ond gyda’ch help chi, gall fod llawer yn well! Lledaenwch y gair i’ch ffrindiau a’ch teulu i helpu i gael canran uwch o ddillad yn cael eu rhoi i elusennau’r flwyddyn nesaf – rydym ni’n anelu at 75%!

Charity Giving Textile Tracker.JPG