White fabric.

Ymatal, cadw, ennill: 10 rheswm i ddal gafael ar eich hen grys-t gwyn

Dilledyn hanfodol ym mhob wardrob, mae’n siŵr mai’r crys-t gwyn yw’r cynnyrch mwyaf sy’n gwerthu orau yn y byd. Erioed.

Ond beth wnewch chi pan na fyddant yn edrych ar eu gorau mwyach? Mae’r blogiwr gwadd, Dino Bonacic, yn rhestru deg ffordd i weithio’r crysau carpiog hynny.

Nid drwy ganfyddiadau gwyddonol, ond yn hytrach synnwyr cyffredin plaen, mae’r crys-t gwyn yn ymgorffori’r cyfan uchod, a llawer mwy.

Efallai yn llac neu o bosibl yn groendyn, wedi’i wneud o bolyester neu efallai yn gotwm organig gorau, mae crys-t gwyn llewys byr yn ddilledyn y mae’n werth dal eich gafael arno. Ni chaiff ei ddiffinio gan oedran, rhyw, math o gorff na chyfeiriadedd rhywiol - gall pawb ei wisgo. Yn yr oes sydd ohoni o’i gorwneud hi o ran y tagiau “PRYNWCH! PRYNWCH! PRYNWCH!” hynny sy’n neidio atom o bob man, dyma 10 rheswm pam na ddylech ei roi yn y bin.

Rhif 1: Nid yw twll yn beth drwg

Pan fydd bywyd yn rhoi lemonau i chi, coginiwch y pei lemon mwyaf blasus. O’i roi yn syml, pan fyddwch chi wedi gwisgo’ch crys-t nes ei fod yn dechrau edrych fel caws Emmental y Swistir, peidiwch â meddwl am ei daflu. Os bu adeg yn eich bywyd erioed pan fu awydd arnoch i goleddu’r pync mewnol ynoch, rhowch gyfle arall i’ch hen grys-t gwyn carpiog – byddai Vivienne Westwood yn cymeradwyo’n bendant.

Rhif 2: Ffasiynol neu ddim

Anghofiwch am bob dim newydd a rhyfeddol sy’n digwydd – dim ond crys-t gwyn ydyw. Os oes amser a lle i fod ag agwedd ddi-lol mewn ffasiwn, mae’n sicr yn amser y crys-t gwyn – bydd unrhyw doriad neu decstil sydd gennych yn eich wardrob yn mynd gyda’r hoff bâr o jîns hwnnw sydd gennych. Ceir sawl dilledyn hanfodol bob tymor, ond peidiwch â thrin eich crys-t bach (neu fawr) gwyn fel eitem ffasiwn, ond yn hytrach fel buddsoddiad. Am ei fod yn rhad, nid yw’n golygu fod angen un newydd arnoch chi.

Rhif 3: Atgofion

Efallai mai’r celciwr ynof sy’n siarad, ond yn bendant mae gan ddillad ffordd o ailadrodd storïau yr aethoch drwyddynt wrth eu gwisgo; ac mae crys-t gwyn yn gyfaill cyffredin. Yn lle ei daflu o’r neilltu, cofiwch y tro diwethaf i chi gael hwyl yn ei wisgo. Ydych chi dal am ei newid?

Rhif 4: Deiet carbon

Os nad oeddech chi’n gwybod o’r blaen, mae yna beth bach o’r enw ôl-troed carbon sy’n cyfrif faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr y mae eich holl benderfyniadau bywyd wedi’u cynhyrchu. Ydy, mae’n gwbl amhosibl ei gyfrif yn gywir, ond prynwriaeth a gorgynhyrchu yw dau o’r ffactorau cynyddu mwyaf yn yr hafaliad hwnnw. Arafwch eich camau, a meddyliwch ddwywaith cyn prynu crys-t newydd.

Rhif 5: Gwglwch eich hoff seleb/blogiwr/eicon steil

Maent i gyd yn ei wisgo – bob un ohonynt yn eu ffordd arbennig eu hunain (neu eu steilydd), felly rydych yn sicr o gael naill ai -syniadau newydd ar sut i wisgo’ch hen ddilledyn rhwygedig (gweler: Kristen Stewart) neu efallai teimlo’n cŵl ynglŷn â chi’ch hun am fod un ohonynt yn gwisgo’r crys-t gwyn gyda chot llewpart a phâr o hot-pants -yn union fel y gwnaethoch chi haf y llynedd (gweler: Alexa Chung).

Rhif 6: Yfwch ef

Ydy, mae’n wir – mae cynhyrchu crysau-t cotwm yn defnyddio llawer o ddŵr. Yn fwy cywir, mae cynhyrchu un ohonynt yn defnyddio rhyw 2,700 litr. Oni fyddai’n well gadael hwnnw i bob un ohonom gael ei yfed, a chadw’ch crys-t amdanoch am dipyn eto?

Rhif 7: Lliwiwch!

Ie, nid cannydd yw’r cemegyn mwyaf cyfeillgar i’r amgylchedd, ond mae’n dal yn llai gwastraffus o bell ffordd na thaflu a/neu brynu top newydd. Pan fydd eich hoff grys-t gwyn wedi colli sglein ei liw, neu pan fydd un neu ddau o staeniau gwydn arno, rhowch ailwampiad lliw iddo.

Rhif 8: Rhieni sy’n gwybod orau?

Mae ysbrydoliaeth yn mynd yn bell, ac os nad yw’r selebs yn eiconau steil i chi, rhowch gynnig ar edrych ar yr arch-fodelau yn eich cartref eich hun. Edrychwch ar hen luniau eich rhieni neu daid a nain – mae’n debyg eu bod nhw wedi bod yn berchen ar grys-t gwyn, a’i wisgo mewn steil na feddylioch amdano erioed.

Rhif 9: Tu chwith allan

Mae Maison Martin Margiela wedi meithrin ei estheteg ar y ffordd wyrdroadol iawn o greu amcan newydd a gwisgo pethau cyffredin mewn ffordd ychydig allan o drefn. Beth am ddechrau gyda’r sylfaenol a gwisgo’ch crys-t blaen ar yr ochr “anghywir”. Ond peidiwch ag anghofio torri’r tag i ffwrdd.

Rhif 10: Mopio amdani

Yn olaf, os yw eich crys-t wir mewn cyflwr diddefnydd o ran ei wisgo, peidiwch â meddwl ei bod hi ar ben gan fod bywyd cwbl newydd arall ganddo. Trowch eich
crys-t, yn y dull DIY, yn fop. Yn y siopau, mae mopiau cotwm yn ddewis gwael yn amgylcheddol, felly creu amcan newydd iddo’n sicr yw’r ffordd ymlaen. A chofiwch, mopiau cotwm yw’r glanhawyr gorau i wynebau caled.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar gyfer Again Magazine, crëwyd gan fyfyrwyr o’r cwrs MA Newyddiaduraeth Ffasiwn yng Ngholeg Ffasiwn Llundain ac fe’i hysbrydolwyd gan ethos Caru Eich Dillad.