Digwyddiadau

O weithdai gwnïo a thrwsio i bartïon cyfnewid a swisio, mae yna ddigwyddiadau dillad ar hyd a lled y wlad.

Defnyddiwch ein chwiliad cod post isod i ganfod digwyddiadau sydd i’w cynnal yn eich ardal chi. Ac os nad oes digwyddiad, efallai ei bod hi’n bryd i chi fynd ati i drefnu un eich hun?

Er ein bod yn gofalu ein bod yn gweithio gyda sefydliadau gwych ledled y DU, nid yw’r digwyddiadau canlynol yn cael eu trefnu gan Caru Eich Dillad ac felly ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys, eu hansawdd na’u darpariaeth.

Ymwadiad

Caiff y rhan fwyaf o’r digwyddiadau sydd wedi cael eu rhestru ar ein gwefan eu cynnwys fel mater o drefn o borthwyr Facebook Super Crafter, sy’n golygu nad ydynt ar gael yn Gymraeg, yn anffodus.

Craft kit