Dillad diangen

Mae’n digwydd: weithiau byddwch chi’n colli’r teimlad hwnnw o hoffter at eich hen ffefrynnau. Ond cyn i chi waredu’ch hen ddillad, meddyliwch ynglŷn â beth yw’r peth gorau i wneud â nhw.

Hen ffrogiau mamolaeth, pethau sydd bellach yn rhy fach i’ch plant, hyd yn oed dillad sydd wedi rhwygo neu’n dangos staeniau – beth bynnag rydych am ei waredu, mae gennym gynghorion ar ddod o hyd i fannau lle cânt eu caru o’r newydd. Gallech ennill ychydig o arian o wneud hynny.

Hyd yn oed os na fyddwch yn troi eich dillad diangen yn arian, byddwch chi’n gwybod bod rhywun yn rhoi cartref da iddynt. A thrwy eu cadw allan o safleoedd tirlenwi, byddwch yn gwneud ffafr anferthol â’r amgylchedd ar yr un pryd.

Peidiwch â’i roi yn y bin - rhowch ef yn y banc!

Defnyddiwch ein canfyddwr ailgylchu i ddod o hyd i’ch banc ailgylchu tecstilau agosaf.

Gwybodaeth am ailgylchu

Cychwyn Arni

Cliciwch ar y pedwar blwch isod i hidlo cynnwys ar y pwnc
Gwerthu Dillad
Cyfnewid a Rhannu
Rhoi i Elusen
Ailgylchu