Menywod yn creu bagiau gan ddefnyddio peiriannau gwnïo a defnyddiau a ail-ddefnyddiwyd mewn gweithdy yng Nghaerdydd, Hydref 2016.

Dod yn bartner

Beth am weithio gyda ni i leihau effaith amgylcheddol dillad?

P’un a ydych chi’n sefydliad mawr sy’n cynhyrchu neu’n gwerthu dillad, neu yn grŵp cymunedol bach sydd eisiau gwneud gwahaniaeth, mae digonedd o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn Caru Eich Dillad. Gallwn ddarparu adnoddau rhad ac am ddim i gynorthwyo eich ymgyrchoedd, neu fod yn bartner i chi mewn digwyddiadau cymunedol neu ddigwyddiadau i gwsmeriaid.

Fe fydden ni wrth ein boddau petaech chi’n ymuno â ni. 

Dewch i gael rhagor o wybodaeth am ein partneriaid presennol a sut rydym yn cydweithio >>

Dod yn llofnodwr

Os ydych yn sefydliad mawr, fel prosesydd, ailgylchwr, manwerthwr neu wneuthurwr dillad sydd â diddordeb i wella hyd oes, gwydnwch, cynaliadwyedd, cyfnewid ffibrau neu faterion cynaliadwyedd eraill sy’n effeithio ar ddillad, byddem wrth ein bodd yn trafod y buddion a ddaw i’ch rhan drwy ymuno â’r Cynllun Gweithredu Dillad Cynaliadwy (SCAP). Mae rhagor o wybodaeth am SCAP i’w chael yma.

Dewch i gael rhagor o wybodaeth a chysylltu ag arbenigwyr tecstilau cynaliadwy WRAP >>

Dod yn gefnogwr

P’un a ydych yn frand dillad, awdurdod lleol, grŵp cymunedol, prifysgol, ysgol, cymdeithas masnach, manwerthwr neu elusen, gallwch ymuno â ni a chyfrannu at wella effaith amgylcheddol dillad.

Gall sefydliadau gefnogi ymgyrch Caru Eich Dillad mewn sawl ffordd.