Selection of fabric and haberdashery.

Beth yw addasu ac uwchgylchu?

Mae chwyldro ar waith – wrth i fwy a mwy o bobl ddarganfod mai addasu ac uwchgylchu yw’r ffordd orau i fynegi eich unigoliaeth.

Oeddech chi’n gwybod: yn y DU, nid ydym yn defnyddio oddeutu traean o’r dillad yr ydym yn berchen arnynt - sydd gwerth oddeutu £30 biliwn? Mae hynny’n golygu y gall fod gennych werth mwy na £1,000 o ddillad nad ydych yn eu gwisgo.

Mae uwchgylchu yn golygu defnyddio rhywbeth nad ydych yn ei wisgo mwyach, a rhoi bywyd newydd iddo fel rhywbeth ymarferol a chreadigol.

Ond mae rhoi diben newydd ac addasu beth sydd eisoes gennych - troi crysau yn sgertiau, neu addasu eich cardiganau - yn ymwneud â mwy nag arbed arian. Mae’n ymwneud â rhyddhau eich creadigrwydd a’ch ysbryd arloesol. Mae’n ymwneud â defnyddio dyluniadau ysbrydoledig i ddod o hyd i’ch arddull unigryw. Gwneud dillad â chalon - pethau sy’n golygu rhywbeth gwirioneddol i chi, ac sy’n dweud rhywbeth amdanoch.