Woman looking through her wardrobe.

Bod yn drefnus

Mae prynu’n glyfar yn golygu gwybod beth sydd gennych eisoes, cyn i chi wario eich arian.

Pam prynu rhywbeth sydd gennych eisoes (ond ei fod wedi bod yn byw y tu ôl i’r soffa ers dwy flynedd)?

Mae storio’n daclus yn allweddol i wybod ble mae popeth, ac mae bod yn drefnus yn golygu y gall llai fod yn well mewn gwirionedd. Defnyddiwch y cysyniad o wardrob capsiwl – mae’n ymwneud â chael rhai eitemau hanfodol o ddillad nad ydynt yn mynd allan o ffasiwn, y gallwch eu cyfuno mewn ffyrdd gwahanol.

Trwy ystyried cyfuniadau lliw a beth fydd ei angen arnoch yn ystod y tymhorau gwahanol, gallwch gymysgu eich eitemau dillad a chreu cannoedd o wisgoedd gwahanol gyda llond llaw o ddillad ac ategolion.