Folded t-shirts in different colours with the headline: The Essential Selection

Canllaw i'r fargen orau: crysau-T

Ein cynghorion gorau wrth brynu crysau-t

Mae crysau-T yn ddillad clasurol hanfodol yng nghwpwrdd dillad bron pob un ohonom. Fe’i henwyd ar ôl siap-T y corff a’r llewysau ac esblygodd y dilledyn hyblyg hwn o fod yn is-ddilledyn syml yn eicon o hunanfynegiant hamddenol. Ceir crysau-T o bob steil, siâp, deunydd, lliw a phrint posibl, a gellir eu gwisgo gydag unrhyw ddilledyn – o jîns i drowsus smart. Bydd dewis y steil a’r ffabrig cywir yn caniatáu i chi wisgo’ch hoff grys-t am sawl blwyddyn arall.

Ffeithiau am ffabrigau

Defnyddir jersi wedi’i weu i wneud crysau-T bob amser, ond gallant ddod mewn amryw o ffabrigau, gan gynnwys cotwm, polyester a fiscos, ayb. Rydym yn argymell eich bod yn cadw at 100% cotwm sef deunydd sy’n anadlu ac yn sicrhau cyfforddusrwydd. Mae dewisiadau cotwm cynaliadwy yn gyffredin ar gyfer crysau-T, felly gallwch ddewis eich ffefryn, boed yn organig, wedi’i ailgylchu neu wedi ei dod o ffynhonnell gyfrifol. Dewiswch gotwm wedi ei gymysgu ag elastane (dim mwy na 5% er mwyn osgoi colli siâp) ar gyfer steiliau sy’n ffitio. Efallai y dewiswch gotwm wedi’i gymysgu â pholyester er mwyn gwneud iddo bara’n
hwy ac i ofalu amdano’n haws; fodd bynnag, mae’r ffabrigau hyn yn fwy tebygol o belennu. Mae ffabrigau ysgafn iawn yn amlwg yn llai gwydn. Yn olaf, gwiriwch ffabrig o gwmpas semau er mwyn gwneud yn siŵr nad oes tyllau bach (cânt eu hachosi gan ddifrod nodwyddau yn ystod gwneuthuriad) oherwydd gallai achosi rhediadau.

Ychydig am ffitiad

Siâp gwddw crwn sydd i’r crys-T arferol. Fodd bynnag, gallech ddewis llawer mwy o steiliau gan gynnwys llawes hir, byr, gwddw siâp V, wedi’u ffitio, wedi’u cropio, o faint rhy fawr, ayb. Profwyd ymron i bob math o gynllun crys-T posibl, felly mae gennych ddewis helaeth ohonynt. Pan fyddwch chi’n prynu crys-T, y peth pwysicaf yw dewis steil sy’n wirioneddol yn eich ffitio ac uwchlaw bob dim, sy’n cadw ei siâp. Gwiriwch y semau ochr yn fanwl (os ceir rhai ar eich crys-T); os ydynt eisoes yn troi, bydd hyn ond yn gwaethygu ar ôl golchi. Hefyd, gwiriwch am edau rydd ac am ansawdd y pwytho’n gyffredinol gan fod crysau-T a weithgynhyrchwyd ar frys yn tueddu i ddatod, hyd yn oed cyn i chi eu gwisgo. Gallwch gael crysau-T heb semau  o gwbl, sy’n fwy cyfforddus.

Gofalwch, enillwch

Fel arfer mae’n hawdd gofalu am grysau-T. Darllenwch gyfarwyddiadau’r label gofal bob amser oherwydd efallai mai ‘golchi â llaw’ yn unig yw rhai crysau-T o ddeunyddiau cain neu gydag addurniadau. Mae modd golchi y rhan fwyaf o grysau-T yn y peiriant golchi – trowch nhw y tu chwith allan wrth eu golchi er mwyn cadw’r lliw a gwydnwch y print. Daw rhai crysau-T gyda gorffeniad  gwrth-belennu fydd yn cadw arwyneb y ffabrig yn llyfn a pheri i’r lliw  bara’n hwy, hyd yn oed ar ôl ei olchi lawer gwaith. Mae’n well aer-sychu crysau-T, oherwydd mae perygl i’r ffabrig grebachu os rhoir ef mewn peiriant sychu.

Lawrlwythiadau

Ein cynghorion gorau wrth brynu crysau-t - Canllaw cydraniad uchel

Adobe PDF - 9.28 MBLawrlwytho

Ein cynghorion gorau wrth brynu crysau-t - Canllaw cydraniad isel

Adobe PDF - 604.26 KBLawrlwytho