CANLLAW I'R FARGEN ORAU: DILLAD ISAF

Daw dillad isaf mewn llawer o steiliau a ffabrigau, o gotwm clasurol, i ‘lingerie’ cain a pherfformiad uchel. Mae’r dillad yma o natur bersonol  hyn yn wirioneddol werth rhoi sylw iddynt pan fyddwch chi’n eu prynu. Mae dillad isaf wedi’u bwriadu i’w gwisgo a’i golchi’n aml,  sy’n golygu bod ein niceri a’n bras yn mynd drwy’r felin. Dyma’n cynghorion ar sut mae dewis dillad isaf cyfforddus, gwydn a gofalu amdanynt ar  ôl llawer o olchiadau.

Mae deunydd yn bwysig

Cotwm jersi yw gwneuthuriad y rhan fwyaf o ddillad isaf a dyma’r dewis mwyaf cyfforddus o hyd, yn arbennig o ran niceri. Mae rhai manwerthwyr yn cynhyrchu dillad isaf sydd wedi’u gorffen â chotwm gwrth-bellennu er mwyn i’r ffabrig edrych yn well am fwy o amser. Edrychwch am ddewisiadau ffabrig cynaliadwy fel cotwm organig, Tencel neu Modal. Mae pob un yn hynod feddal ar y croen ac yn anadladwy. Mae modd cael ffabrigau gyda meicroffibrau sy’n anadladwy, yn dal lleithder ac yn feddal. Gwneir rhai niceri o ffabrig perfformiad uchel sy’n ymestyn er mwyn cerflunio siâp y corff. Pan fyddwch chi’n prynu bras, mae’n bwysig gwirio ansawdd a golwg cydrannau sy’n
bachu, gan gynnwys ffasninau, cylchoedd a llithrwyr. Mae caewyr â llygaid dwbl (a thriphlyg) yn peri iddynt bara’n hwy.

Mae ffitiad yn bwysig

Mae bras yn gynnyrch hynod dechnegol i’w cynhyrchu. Fe’i cynlluniwyd i fod yn ymarferol ond cyfforddus. Fe ddônt mewn amryw o siapiau, ond rhaid i bob un ddal eich bronnau’n iawn wrth eu gwisgo drwy’r dydd. Cyn prynu bra, gwisgwch hi’n gyntaf bob amser er mwyn gwneud yn siŵr fod y ffitiad yn gywir. Dylai bras fod yn gadarn o gwmpas y corff, gyda’r blaen canol (rhwng cwpanau) yn gorwedd yn wastad yn erbyn y frest a dylai’r strapiau fod yn gadarn ac addasadwy. Edrychwch ar y semau y tu mewn i bob dilledyn isaf, bob amser – dylent fod yn wastad a llyfn er mwyn esmwytho eu gwisgo am amser hir. Hefyd, chwiliwch am fras neu niceri heb semau sy’n llawer mwy cyfforddus.

Gofalwch, enillwch

Fel arfer, po fwyaf brau yw’r ffabrig, po fwyaf y sylw fydd ei angen arno wrth olchi. Er mai ‘golchi â llaw’ yn unig o bosibl yw dull golchi rhan fwyaf y ffabrigau cain, yn gyffredinol mae modd golchi y rhan fwyaf o ddillad isaf mewn peiriant. Gallwch ddefnyddio bag rhwyd lingerie amddiffynnol i wneud yn siŵr na chant  eu difrodi yn y peiriant golchi. Yn yr un modd ag unrhyw ddilledyn, cofiwch olchi dillad gwynion ar wahân i rai lliw, a dilynwch gyfarwyddiadau’r label gofal. Cysylltwch fachau bras rhag iddynt ddal dillad eraill yn ystod y golch.

Dim bin os gwelwch yn dda

Dillad isaf yw’r categori dillad sy’n cael ei roi yn y bin fwyaf pan ystyrir nad oes modd eu defnyddio mwyach. Fel gyda phob dilledyn, gellir adfer a rhoi bywyd newydd i ffabrig gwneuthuriad dillad isaf (os nad oes modd ei drwsio!), p’run ai yr ailddefnyddir neu ail gylchir ef. Dylid mynd â dillad isaf a welodd ddyddiau gwell i fan casglu tecstilau. Mae chwilio mawr am fras mewn marchnadoedd dillad ail law!

Lawrlwythiadau

Canllaw i'r fargen orau: Dillad isaf - cydraniad uchel

Adobe PDF - 8.85 MBLawrlwytho

Canllaw i'r fargen orau: Dillad isaf - cydraniad isel

Adobe PDF - 656 KBLawrlwytho