School uniform hung up - shirt and tie

Canllaw i'r fargen orau: dillad ysgol

Ein cynghorion gorau wrth brynu dillad ysgol i blant

Bob blwyddyn, mae plant  sy’n tyfu angen iwnifformau ysgol newydd. Bydd rhai ysgolion yn gofyn  am wisg ysgol wedi’i brandio o siop benodol. Fodd bynnag gellir cael iwnifformau heb eu brandio mewn llawer o siopau. Mae yna ddadl fawr rhwng ansawdd da a phris bob amser, felly dyma rai o’n cynghorion ar ganfod y dillad ysgol mwyaf ymarferol a pharhaol a sut i’w cadw’n edrych ar eu gorau. Cofiwch y gallwch ganfod iwnifformau ail law sy’n edrych yn dda drwy gynlluniau ysgol neu gyfnewid gyda rhieni eraill!

Ffeithiau am ffabrigau

Chwiliwch yn bennaf am ffabrigau sydd wedi’u trin â gorffeniadau arbennig i hwyluso’ch bywyd ar gyfer iwnifformau gaeaf a haf. Er enghraifft, gwrthstaen (angenrheidiol), gofal hawdd, dim angen smwddio, ddim yn crychu; plet barhaol (ar gyfer trowsus, sgertiau a phinafforau â phletiau); amddiffyniad rhag inc mewn leinin pocedi; gwrth-bellennu. Bydd y gorffeniadau hyn i gyd yn peri i ddillad edrych yn well am gyfnod hwy rhwng golchiadau, ac yn gwneud i’r dillad bara’n hwy yn gyffredinol.

Crysau Polo, blowsiau  a chrysau

Gorau oll, dewiswch ddeunyddiau naturiol fel cotwm sy’n anadliadwy, ac ystyriwch ddewisiadau cotwm organig neu gynaliadwy. Er mwyn gwella gwytnwch, gallwch gael ffabrigau sy’n gymysg o bolyester a chotwm. Edrychwch ar lyfnder semau a gwiriwch lle mae labeli wedi’u gosod achos gall rhai gosi plant. Os oes rhaid i’ch plentyn wisgo crys, llewysau byr sydd orau tan y byddant yn gyfforddus yn gwisgo a dadwisgo eu hunain.

Siwmperi a chardiganau

Siwmperi a chardiganau gwlân sydd orau (gallwch ddewis rhai cynaliadwy hefyd). Mae gwlân yn ffabrig gwych ac mae’n anadladwy, yn gynnes, a chanddo nodweddion gwrthfacteriol, ac nid yw’n cosi mwyach! Daw rhan fwyaf y siwmperi a chardiganau mewn gorffeniad gwrth-belennu er mwyn atal pelenni a cholli lliw ac mae modd eu golchi â pheiriant.

Blaserau, trowsusau,  sgertiau a ffrogiau

Mae ffabrigau sy’n gyfuniad o bolyester a chotwm yn rhoi mwy o wytnwch o’u cyfuno â’r gorffeniadau y sonnir amdanynt yn ‘Ffeithiau am Ffabrigau’. Yn aml trinnir blaserau gyda gorffeniad gwrth-ddŵr i gadw’ch plentyn yn sych yn y glaw.
Hyd yn oed os yw dilledyn yn ffitio’ch plentyn yn berffaith, dewiswch faint mwy i ganiatáu lle i dyfu. Yn bwysicaf oll, gwnewch yn siŵr bod modd newid maint y band gwast, yr hemiau neu’r cyffiau wrth i’ch plentyn dyfu.

Gofalwch, enillwch

Darllenwch ganllawiau’r label gofal, rhannwch y gwynion a rhai lliw, a golchwch ddillad ysgol y tu chwith allan, gymaint â phosibl. Os dewiswch ddillad ysgol sy’n cyfuno rhan fwyaf y gorffeniadau y sonnir amdanynt uchod, ni fydd angen eu golchi mor aml a byddwch yn arbed amser ac arian! Mae rhai siopau’n rhoi sicrwydd y bydd eu dillad ysgol yn para am nifer fawr o olchiadau.

O law i law

Rhowch hen iwnifformau i aelodau’r teulu, ysgolion neu i rieni eraill! Os ydynt wedi’u difrodi a thu hwnt i’w trwsio, gallwch eu hailgylchu a’u rhoi mewn bag casglu elusen neu fanc tecstilau.

Lawrlwythiadau

Ein cynghorion gorau wrth brynu dillad ysgol i blant - Canllaw cydraniad uchel

Adobe PDF - 9.16 MBLawrlwytho

Ein cynghorion gorau wrth brynu dillad ysgol i blant - Canllaw cydraniad isel

Adobe PDF - 634.02 KBLawrlwytho