Image of woman wearing navy suit jacket

CANLLAW I'R FARGEN ORAU: SIACEDI MERCHED

Mae blaser clasurol yn un o hanfodion eich cwpwrdd dillad; does byth ormod o gyfleoedd i’w wisgo! Os ydych yn dewis lliw neu batrwm clasurol, gellir ei ddefnyddio i wisgo gwisgoedd eraill yn eich cwpwrdd dillad i fyny neu i lawr. Er mwyn gwella eich cysgodlun, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis toriad modern sy’n gweddu’ch siâp a bod y ffabrig o ansawdd da. Os ydych yn gweithio i gyllideb, cofiwch y gallwch ddod o hyd i ddillad ail law neu ddoe gwych bob amser mewn siopau elusen.

Mae ffabrig yn bwysig

Os ydych am sicrhau oes hir i’ch siaced, edrychwch yn ofalus ar brif wneuthuriad y ffabrig. Yn sicr, gwlân sydd orau ar gyfer defnydd gydol y flwyddyn. Dyma’r dewis mwyaf gwydn a chanddo’r nodweddion gorau’n gyffredinol. Mae brethyn cartref hyfryd yn ddiamser a dônt yn ôl yn ffasiynol yn rheolaidd. Efallai y byddai’n well gennych gotwm, lliain a dilledyn heb leinin ar gyfer misoedd cynhesach. Os dewiswch siaced wedi’i ffitio, ewch am ffabrig sy’n ymestyn ychydig.

Mae steil yn bwysig

Fel arfer, mae siacedi llabedi sengl yn gweddu siâp corff merch yn well na siacedi â chanddynt llabedi dwbl.  Mae rhai siacedi a blaserau wedi’u teilwra’n cynnwys ffasninau sy’n anodd iawn eu gweld, neu does ganddynt ddim ffasninau (pan fwriedir eu gwisgo’n agored) i greu golwg mwy cain. Dewiswch steil cyfoes sy’n ffitio mesur eich gwast i wella siâp eich cysgodlun. Bydd pocedi blaen clwt ar flaser clasurol, yn ogystal â phoced frest. Os ydych am greu golwg mwy hamddenol, dewiswch flaser â chanddo llabedi a choler gul. Cofiwch wirio trwsiadau a thu fewn y blaser i weld ansawdd y semau a’r leinin a ddefnyddiwyd.

Gweddu lliwiau

Mae gweddu cotiau a siacedi lliwiau plaen gyda dillad eraill bob amser yn haws na rhai wedi’u printio neu batrymog. Daw’r blaserau mwyaf hyblyg mewn lliwiau clasurol plaen fel du, llwyd neu las tywyll. Fodd bynnag, gall lliwiau llachar weithio’n dda hefyd (yn dibynnu ar liw dillad eich cwpwrdd dillad!). Os yw’n well gennych batrwm, dewiswch rai traddodiadol. Daw rhai ohonynt mewn lliwiau mwy llachar. Mae leininau siacedi hefyd yn ddiddorol, a dônt mewn lliwiau a phrintiau hyfryd.

Gofalwch, Enillwch

Bydd brwsio’ch siaced yn rheolaidd gyda brwsh dillad glân meddal a’i hawyru ar ôl gwisgo’n helpu i’w chadw’n lân ac yn peri iddi bara llawer mwy.
Er mwyn cadw’r gorweddiad a’r siâp, hongiwch hi ar gambren gotiau plastig neu bren cadarn; osgowch gambrenni tenau metal nad ydynt yn ddigon cryf i gynnal siâp naturiol ysgwyddau siacedi. Os mai gwlân yw gwneuthuriad eich siaced, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein cynghorion i atal difrod gan wyfynod. Er mwyn glanhau trylwyrach, dilynwch gyfarwyddiadau’r label gofal yn ofalus. Bydd angen ‘sychlanhau yn unig’, llawer o flaserau a siacedi, ond gallwch gael rhai sy’n golchi mewn peiriant, hyd yn oed os mai gwlân yw eu gwneuthuriad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y tymheredd, y cylchdro a’r troelliad golchi a gynghorir ar y label.

Lawrlwythiadau

Canllaw i'r fargen orau: siaced merched - cydraniad uchel

Adobe PDF - 9.08 MBLawrlwytho

Canllaw i'r fargen orau: siaced merched - cydraniad isel

Adobe PDF - 620.69 KBLawrlwytho