CANLLAW I'R FARGEN ORAU: TROWSUS MERCHED

Mae trowsus ffurfiol yn hawlio’i le yng nghwpwrdd dillad y mwyafrif o ferched. Fe’i defnyddir ar gyfer gwaith y rhan amlaf felly disgwylir y cânt eu gwisgo a’u golchi’n aml. Mae’n werth buddsoddi yn y dilledyn hwn. Os dewch chi o hyd i steil trowsus sy’n eich ffitio’n dda, mae’n ddoeth prynu mwy nag un pâr. Dewiswch siapiau coes gwahanol o bosibl, er mwyn gweddu i esgidiau gwahanol. Yn aml daw trowsusau mewn lliwiau clasurol fel du, neu las tywyll, sy’n eu gwneud mor hyblyg fel y gallwch eu gwisgo ar gyfer unrhyw achlysur.

Ffeithiau am ffabrigau

Mae ansawdd ffabrig trowsus yn hynod bwysig oherwydd rhaid iddynt ddioddef symud actif ac fe gânt eu golchi’n aml. Ewch am strwythur a ffabrigau o ansawdd da - ysgafn at yr haf a thrwm at y gaeaf. Mae rhan fwyaf y trowsusau ffurfiol ar gael mewn ffabrigau synthetig, ond yn aml bydd deunyddiau naturiol tebyg i 100% gwlân neu gotwm yn fwy cyfforddus ac yn gallu anadlu’n well. Dewiswch ffabrigau cynaliadwy fel cotwm organig, os yn bosibl. Hefyd, cydweddir y ffabrigau hyn â rhai synthetig, tebyg i bolyester (wedi’i ailgylchu) i wella eu gwytnwch a Lycra ar gyfer ymestyn.
Edrychwch am ffabrigau sydd â gorffeniadau gwrth-bellennu am eu bod yn helpu i amddiffyn rhag pellennu ac atal lliw rhag pylu, gydag amser.

Dyblu’r lles

Os llwyddwch i ddod o hyd i’ch hoff drowsus, prynwch ddau bâr am fod trowsusau’n tueddu i wisgo dipyn cynt na thopiau. Prynwch rai y mae modd newid yr hem. Fe’u gwnânt yn fwy hyblyg a gellir eu gweddu i sgidiau o wahanol steiliau. Unwaith mae hyd eich trowsus yn gywir, gwnewch yn siŵr bod yr hemiau’n gwbl gadarn er mwyn atal rhaflio.

Gweddu lliw

Lliwiau clasurol fel llwyd, glas tywyll neu ddu yw’r rhai mwyaf hyblyg ac nid yw’n syndod mai dyma’r lliwiau trowsus mwyaf poblogaidd am eu bod yn gweddu’r amrywiaeth fwyaf o dopiau, esgidiau, ategolion ac achlysuron, yn gyffredinol. Mae lliwiau pastel a llachar yn gyffredin ymhlith trowsusau merched a gellir eu gwisgo gyda thopiau tywyll neu wyn o’ch cwpwrdd dillad.

Gofalwch, enillwch

Er mwyn gwneud i’ch trowsus bara’n hwy, ceisiwch eu gwisgo’n amlach rhwng golchiadau, a’u hawyru’n rheolaidd. Cyn y golch cyntaf, darllenwch a dilynwch gyfarwyddiadau’r label gofal yn ofalus. Mwyaf tebygol mai ‘sychlanhau yn unig’  yw rhan fwyaf o drowsusau gwlân, ond gallwch gael rhai y mae modd eu golchi mewn peiriant. Golchwch eich trowsusau y tu chwith allan bob amser, a dilynwch y cylchdro golchi a’r tymheredd a argymhellwyd. Gwnewch yn siŵr o gau’r sip, y botymau a’r bachau cyn eu rhoi yn y peiriant golchi er mwyn eu rhwystro rhag rhwygo dillad eraill. Os mai gwlân yw gwneuthuriad y trowsus, dilynwch ein cynghorion atal difrod gan wyfynod.

Lawrlwythiadau

Canllaw i'r fargen orau: Trowsus merched - cydraniad uchel

Adobe PDF - 8.76 MBLawrlwytho

Canllaw i'r fargen orau: Trowsus merched - cydraniad isel

Adobe PDF - 620.81 KBLawrlwytho