Pile of clothes with a pair of glasses on top.

Canllawiau ar y fargen orau

O siwtiau busnes i gotiau gwlân, siwmperi acrylig i jîns denim, mae ein canllawiau ar y fargen orau yn rhoi gwybodaeth i chi ar rai eitemau o ddillad clasurol, er mwyn i chi wahaniaethu rhwng yr eitemau sy’n fuddsoddiad a’r rhai dros dro.

Bydd ein harbenigwyr ar brynu dillad yn dangos sut i adnabod y gwahaniaeth rhwng sêm gadarn ac un gwael. Ac mae hynny’n golygu defnyddio mwy na’ch llygaid yn unig - byddwn yn dangos i chi sut gallwch sylwi ar ansawdd da trwy ei deimlo.

Gallwch weld sut mae ein harbenigwyr tecstilau yn archwilio pryniadau arfaethedig. Mae eu cyngor yn seiliedig ar wybodaeth fewnol ynghylch sut caiff dillad eu gwneud, a’r ymchwil ddiweddaraf ar ddylunio dillad sy’n para.