Clirio’r Cwpwrdd Dillad

Mae 300,000 o dunelli o ddillad yn cyrraedd safleoedd tirlenwi bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. Gyda’n gilydd, dewch inni roi diwedd ar hyn!

Clirio'r Cwpwrdd Dillad

Ymunwch â’n hymgyrch Clirio’r Cwpwrdd Dillad ym mis Mawrth – ein menter flynyddol newydd i gadw dillad allan o’r bin a chreu lle yn eich wardrob – yn lle creu gwastraff. Mae’n hawdd, ac mae digonedd o ffyrdd i gymryd rhan. Gallwch wneud ychydig bach, neu fynd amdani o ddifrif, mae pob ymdrech yn helpu’r blaned ac yn cadw dillad o’r safle tirlenwi.

Cychwyn arni i Glirio’r Cwpwrdd Dillad

Cam 1

Dechreuwch trwy glirio’r holl ddillad nad ydych chi eu heisiau o’ch cwpwrdd dillad, boed y rheiny wedi gweld dyddiau gwell, ddim yn eich ffitio neu ddim yn gweddu i’ch steil mwyach.

Cam 2

Nawr mae’n amser meddwl:

GWERTHU

A yw’r dillad yn dal i fod mewn cyflwr da? Beth am eu gwerthu, a helpu’r blaned yn ogystal â’ch poced? Gallwch ennill credydau a disgowntiau am fagiau o ddillad dieisiau. Dyma rai apiau i’ch helpu i gychwyn arni.

CYFNEWID

Tybed a fyddai’ch cyfaill yn dwli ar y top acw – beth am ei gyfnewid am jîns eich cyfaill, y rhai rydach chi wedi bod yn eu llygadu? Cynhaliwch sesiwn Clirio’r Cwpwrdd Dillad ac ewch ati i gyfnewid!

RHOI

Rhowch gyfle i’ch dillad gael cariad gan rywun newydd trwy roi eich dillad dieisiau i elusen. Gallwch naill ai fynd â nhw i siop elusen, neu eu rhoi mewn banc dillad elusennol.

Edrychwch i weld lle mae’r un agosaf i chi

AILGYLCHU

Os yw’ch dillad wedi gwisgo gormod i’w rhoi i elusen, gallwch eu hailgylchu!

Edrychwch a allwch chi ailgylchu dillad yn eich casgliad gwastraff o’r cartref neu mewn lleoliadau ailgylchu lleol..

Cam 3

Gallwch chi Glirio’r Cwpwrdd Dillad ar eich pen eich hun neu wneud gwahaniaeth mwy fyth a chael eraill i gymryd rhan! Dyma rai syniadau.
 

Friends icon Switch icon Desk icon
Gwahoddwch gyfaill draw a chlirio’ch cwpwrdd dillad gyda’ch gilydd. Mae sbort i’w gael wrth benderfynu beth i’w gadw a beth sydd wirioneddol angen mynd. Cynhaliwch Sesiwn Cyfnewid Clirio’r Cwpwrdd Dillad. Gwahoddwch eich ffrindiau draw gyda’u bagiau o ddillad dieisiau ac ewch ati i gyfnewid!

Cynhaliwch sesiwn Clirio’r Cwpwrdd Dillad yn eich awr ginio. Gwahoddwch eich cydweithwyr i ddod â’u dillad dieisiau i’r gwaith, naill ai i’w cyfnewid, neu i gasglu dillad a gwneud cyfraniad mawr o ddillad gyda’ch gilydd. Gorau po fwyaf ohonoch!

’Dyw taflu dillad i’r bin ddim yn dy siwtio di

Does dim angen i’ch gwaith da ddod i ben ar ôl i chi glirio’r cwpwrdd dillad! Beth am hongian bag canfas yn eich wardrob fel lle defnyddiol i roi’ch dillad dieisiau? Unwaith bydd y bag yn llawn, gallwch fynd drwyddo a dewis sut hoffech chi roi ail gyfle ar fywyd i’r dillad.

RHOWCH YCHYDIG O GARIAD I’CH DILLAD

Edrychwch ar ôl eich dillad ac fe allent bara ar hyd eu hoes i chi! Dysgwch sut i ofalu am eich dillad a rhoi bywyd newydd iddyn nhw.

GOFALU A THRWSIO

 

Adnabod eich labeli gofal #YnDrylwyr?

Mynnwch wybod ai ‘giamstar labeli golchi’ neu ‘brentis o olchwr’ ydych chi drwy dderbyn ein her dwy funud ‘Adnabod Eich Labeli Gofal’ #YnDrylwyr’.

Derbyn yr her