Man sorting out his wardrobe.

Cynllunio eich wardrob

Mae cynllunio ymlaen llaw yn eich helpu i adeiladu wardrob sy’n gweithio i chi.

Mae siopa’n glyfar yn golygu bod yn strategol. Cyn i chi fynd ar gyfyl siop, bydd angen i chi wybod ble mae’r bylchau yn eich wardrob bresennol, er mwyn i chi eu llenwi.

Bydd angen i chi benderfynu hefyd ar beth y byddwch yn gwario eich arian – yr eitemau ‘am byth’, y dillad clasurol o ansawdd, y dylech fuddsoddi ynddynt.

Peidiwch â phrynu’n fyrbwyll. Trwy feddwl ymlaen llaw, gallwch greu wardrob wych sy’n gweithio i chi, ac nid oes angen iddi fod yn enfawr: gydag ychydig o eitemau allweddol, gallwch weithio o dymor i dymor, gallwch gymysgu eitemau’n hawdd, a chreu golwg ffres gydag ychydig bach iawn o ymdrech.