Small boy and girl playing.

Dillad ar gyfer plant a mamau

Os ydych yn rhiant, nid oes angen dweud wrthych pa mor gyflym y mae plant yn tyfu allan o’u dillad. Ac wedyn, mae’r dillad mamolaeth oedd gennych pan roeddech yn feichiog, ond efallai nad oes gennych unrhyw ddefnydd ar eu cyfer mwyach.

Ar gyfer dillad plant neu ffrogiau mamolaeth dieisiau, dewis gwych yw gwerthiannau bron yn newydd NCT. Fel arall, gallech roi cynnig ar eu gwerthu nhw ar Mumsnet, Gumtree, Ebay neu Facebook.

Y naill ffordd neu’r llall, bydd gennych gynulleidfa werthfawrogol o rieni eraill neu ddarpar rieni, a dechrau newydd ar gyfer eich pethau dieisiau.