Woman wearing blue denim jeans.

Ffocws ar ffabrig: denim

Beth yw denim, o ble mae’n dod a sut i’w gadw’n edrych yn dda yn hwy.

Beth yw denim ac o ble mae’n dod?

Mae’r term ‘denim’ yn deillio o’r dref, Nîmes, yn Ffrainc, lle dywedir y cynhyrchwyd y ffabrig yn gyntaf. Oherwydd yr oedd y ffabrig yn wydn a chaled, cafodd y llysenw “serge de Nîmes” (serge yw’r gair Ffrengig am “cadarn”). Byrhawyd hwn yn ddiweddarach i ‘denim’.

Mae denim yn ffabrig cotwm cryf sy’n cael ei wehyddu, gyda’r edau anwe (llorweddol) yn pasio o dan ddau neu fwy o’r edau ystof (fertigol). Mae hyn yn cynhyrchu effaith rib groeslinol. Yr edau ystof yn unig sy’n cael eu lliwio, caiff yr edau anwe eu gadael yn wyn. Felly, o ganlyniad i wehyddu wyneb ystof, mae un ochr o’r tecstil yn dangos yr edau ystof lliw a’r ochr arall yn dangos yr edau anwe wen. Yn gyffredinol, caiff denim ei liwio gydag indigo (er, caiff nifer o liwiau eraill eu defnyddio hefyd). Yn ystod y broses o liwio ag indigo, mae craidd yr edau ystof yn parhau’n wyn, sy’n creu nodweddion pylu unigryw denim. 

Mathau o ddenim

Denim Serge Cotwm: Mae denim serge wedi’i wneud o serge cotwm 100 y cant. Ffabrig â phatrwm croeslinol yw serge. Caiff ei ystyried yn ffabrig cryf a gwydn.

Denim Organig: Caiff ei weithgynhyrchu gyda chotwm organig 100 y cant. Ni ddefnyddir unrhyw gemegau wrth wneud denim organig.

Denim Poly: Cymysgedd o bolyester a denim. Mae’n hawdd i’w olchi, mae’n ysgafn ac nid yw’n crychu.

Denim Rami: Cymysgedd o rami (aelod o’r teulu danadl) gyda ffabrigau eraill, fel cotwm, polyester a spandex. Mae’r gymysgedd yn golygu nad yw’n crychu nac yn crebachu, a’i fod yn cadw ei siâp gwreiddiol. Mae’n gwrthsefyll llwydni a mathau eraill o ficro-organebau.

Denim Crai: Mae lliw tywyll i ddenim crai. Ni chaiff ei olchi ar ôl y broses liwio, mae’n anystwyth ac yn wydn iawn. Mae’r ffabrig yn teimlo’n arw pan mae’n newydd. Po fwyaf y byddwch yn ei wisgo, po fwyaf y bydd yn meddalu ac y bydd y lliw tywyll yn pylu.

Denim Selfais: Caiff paneli ffurfiedig y jîns eu gwehyddu ar wŷdd gwennol, sy’n rhoi ymylon selfais (ymyl hunanorffenedig ffabrig, sy’n ei atal rhag datod na rhaflo). Mae ei wead yn dynn ac mae’n ddrutach na denim eraill gan y cymerir mwy o amser i’r wehyddu.

Denim Ymestyn: Mae denim ymestyn yn gyfforddus iawn i’w wisgo gan ei fod yn caniatáu i chi symud yn fwy rhydd na denim eraill. Mae’n cynnwys spandex (math o ffabrig polywrethan ymestyn).

I weld geirfa wych o’r holl orffeniadau gwahanol ar gyfer denim – o sgwrio â thywod i faenolchedig, i afonolchedig – ewch i wefan Oki-Ni.

Sut i ofalu am eich jîns

Oeddech chi’n gwybod ei bod hi’n well peidio â golchi eich jîns? Rhowch gynnig ar ein cyngor ar gyfer cadw jîns yn ffres rhwng golchiadau, a golchi a sychu eich jîns mewn ffyrdd sy’n eu gwneud nhw i edrych yn dda yn hwy.

Rydym hefyd wedi crynhoi rhai syniadau a thiwtorialau uwchgylchu, trwsio ac addasu gwych ar gyfer jîns o’r we.