Ffocws ar ffabrig – Ffabrigau wedi’u haddurno â gleiniau a secwinau

Gallwch roi gleiniau, secwinau a brodwaith ar unrhyw ffabrig

Mae’r math o batrwm ac addurn ar ffabrig yn amrywio’n fawr. Mae dillad priodas Indiaidd yn defnyddio ffabrigau lliwgar gyda llawer iawn o frodwaith aur/arian, gleiniau, secwinau, crisialau a gwaith drychau hefyd, mewn patrymau sy’n cael eu dylanwadu gan natur India. Yng ngwledydd gorllewinol y byd, defnyddir perlau hadau, crisialau a gleiniau, a brodwaith i addurno ffrogiau priodas.

Mae gleiniau yn siapiau â thwll trwy eu canol i roi edau drwyddo. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang o feintiau a lliwiau.

Beads3_original_910923.jpg

Mae secwinau yn siapiau gwastad â thwll i roi edau drwyddo, wedi’u gwneud o blastig neu fetel fel arfer. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang o liwiau/siapiau, ac mae gan rai ohonynt ffasedau lluosog i adlewyrchu golau. Gellir pwytho secwinau yn wastad ar ffabrig neu eu pwytho mewn un man yn unig er mwyn iddyn nhw hongian.


Mathau o gleiniau

Mae’r rhan fwyaf o leiniau yn sfferau wedi’u gwneud o wydr, plastig neu fetel, ond defnyddir cerrig, esgyrn, cyrn, cregyn, pren, crisialau a pherlau hefyd.
large_Beads4_original_764138710.jpg

Gleiniau biwgl - maent yn diwbiau cul, sydd ar gael mewn amrywiaeth o hyd - a gallwch eu dirdroi ar eu hyd. Maent ar gael mewn lliwiau plaen neu’n glir gyda chanol lliw. Gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd e.e. mewn patrymau addurnol geometrig, fel /\/\/\/\/\/  /////  \\\\\  IIIII  -----

Crisialau/diamante – maent ar gael mewn amrywiaeth o liwiau a siapiau/meintiau. Yn aml, mae gan diamantes orffeniad drych ar eu cefn i adlewyrchu golau.

Gleiniau diferion – unrhyw lain sy’n debyg i siâp gellygen, gyda thwll yn y pe cul, neu ar ei hyd drwy’r glain.

Gleiniau ffasedaidd - fel arfer, maent yn siâp sfferaidd, wedi’u gwneud â nifer o ffasedau i ddal y golau mewn ffyrdd gwahanol. Rhoddir gorffeniad symudliw iddynt fel arfer, i adlewyrchu lliw/golau.

Rheinstonau – fel arfer, maent yn siâp crwn, wedi’u diogelu mewn braced metel. Mae sianeli ar y cefn i basio edau trwyddynt. Awgrym da: Ceisiwch ddefnyddio rheinstonau â chefn dur gwrthstaen, er mwyn osgoi rhydu, a staenio’r dilledyn.

Gleiniau hadau – gleiniau cylch bach iawn, wedi’i gwneud o wydr clir fel arfer, gyda chanol lliw neu â gorffeniad perl.

 

Mathau o secwinau

Cwpanau – crwn ag arwyneb ffasedaidd, a siâp tebyg i ddolen, sy’n helpu i adlewyrchu golau – mae ganddynt dwll yn y canol.

Gwastad – siâp crwn ag arwyneb gwastad – mae ganddynt dwll yn y canol.

Paillets – secwinau crwn, mawr a gwastad sydd â thwll yn agos at un ymyl i ganiatáu iddyn nhw hongian.

Siapiau: blodau, sêr, plu eira, hecsagonau, siapiau tymhorol ac ati, mewn deunyddiau a meintiau amrywiol.

Sbanglau - secwinau â thwll ar y brig i ganiatáu iddyn nhw hongian a chreu effaith symudliw.

large_Sequins2_original_69620416.jpg     large_Sequins_original_794455045.jpg

Dulliau gosod gleiniau a secwinau ar ffabrigau

Fel arfer, defnyddir peiriannau gwnïo diwydiannol arbenigol wedi’u rhaglennu, i greu dyluniadau cymhleth, ond mae dulliau eraill yn cynnwys:

Atodyn gleinwaith ar gyfer peiriant gwnïo – caiff llinyn o leiniau neu secwinau ei wnïo arno gan ddefnyddio pwyth igam-ogam.

Pwytho â llaw - defnyddir nodwydd gleinwaith ac edau fain i wnïo gleiniau unigol arno.

Tabwrdd - caiff ffabrigau eu mowntio ar ffrâm, a chaiff gleiniau/secwinau eu hedafu ar rilen o edau. Caiff bachyn metel main ei wthio drwy’r ffabrig i wneud pwyth cadwyn, a dal glain neu secwin yn ei le ar yr un pryd. Mae’n bosibl cyflawni amrywiaeth enfawr o effeithiau.  

Gludio – mae angen defnyddio glud ffabrig hyblyg. Mae secwinau a gynnau glud arbenigol ar gael.

Trosluniau smwddio arno – mae stribedi o diamante/gleiniau a motiffau addurnol ar gael.

 

Gweler ein canllaw ar ofalu am ffabrigau gleiniog a secwinog