Ffocws ar ffabrig - Lledr ffug (synthetig)

Ffabrig gwneud sy’n edrych ac yn teimlo fel lledr, ond sydd wedi cael ei wneud o ddeunyddiau eraill.

Caiff ei ddefnyddio’n gyffredin i wneud ystod eang o gynhyrchion y byddai lledr yn cael ei ddefnyddio’n draddodiadol i’w gwneud e.e. dillad, esgidiau a chlustogwaith. Yn aml, mae’n rhatach na lledr, ond efallai na fydd ei ansawdd cystal. Caiff ei adnabod fel leatherette, pleather a lledr fegan hefyd.

Crëwyd lledr synthetig yn gynnar yn y 1990au, ond roedd yn anystwyth ac nid oedd yn anadlu, felly nid oedd yn ddewis da ar gyfer cynhyrchion a oedd yn debygol o fod mewn cysylltiad â’r croen. Yn y 1960au, fe wnaeth DuPont® weithgynhyrchu lledr ffug mandyllog sydd wedi cael ei wella’n barhaus, sydd wedi arwain at ddeunydd sy’n cylchdroi aer yn dda, ac sy’n gyfforddus i’w ddefnyddio.

Mae dau brif fath:

Polyfinyl clorid (PVC): Caiff ei wneud trwy ychwanegu plastigwyr a lliw at PVC i’w wneud yn fwy hyblyg a rhoi lliw iddo. Nid yw’n anadladwy, felly mae’n well ei ddefnyddio ar gyfer eitemau nad ydynt yn ddillad.

Polywrethan (PU): Caiff ei ddefnyddio trwy haenu ffabrig (e.e. cotwm neu bolyester) gyda pholymer hyblyg. Yna caiff ei liwio/boglynnu ac ati i edrych fel croen anifail. Mae’n fwy anadladwy na PVC, ac yn fwy meddal, mwy hyblyg, ac yn gryfach, felly caiff ei ddefnyddio’n fwy cyffredin i wneud cynhyrchion traul uchel, fel bagiau neu ddillad.

Cymharu lledr artiffisial a lledr go iawn

Mae lledr artiffisial yn edrych, yn teimlo ac yn arolygu’n wahanol i ledr go iawn. Fel arfer, mae gan ledr go iawn fandyllau gweladwy, afreolaidd, ymylon anghyson, ac mae’n ffurfio patrwm o linellau cris-groes pan gaiff ei blygu. Mae ganddo arogl nodedig hefyd. Fel arfer, mae madyllau’n cael eu hargraffu ar ledr artiffisial mewn patrwm ailadroddus, mae’r ymylon yn syth ac mae’n teimlo ac yn arogli fel plastig neu finyl. 

 
Leather_FAUX_original_141639280.jpg

Manteision lledr artiffisial

 • Gellir ei wneud mewn unrhyw liw neu wead, ac mae’n wastad a chyson.
 • Fel arfer, mae’n fwy fforddiadwy na lledr go iawn.
 • Mae’n hawdd ei olchi (mae angen ei sychu â chlwt llaith yn achlysurol) ac yn aml, mae’n wrthstaen/gwrth-ddŵr.
 • Gall fod yn wydn iawn.
 • Fel arfer, nid yw’n colli lliw.
 • Nid yw’n cynnwys unrhyw gynhyrchion anifeiliaid.

Anfanteision lledr artiffisial

 • Mae’n hawdd i’w rwygo/tyllu ac, yn aml, mae ei hyd oes yn fyrrach na lledr go iawn.
 • Nid yw crafiadau (e.e. ar esgidiau) yn hawdd i’w gorchuddio, gan nad yw cwyr/llifynnau’n gweithio’n dda ar ledr artiffisial.
 • Yn aml, nid yw’n edrych o ansawdd da.
 • Nid oes ganddo gymeriad, gan ei fod yn unffurf o ran golwg.
 • Nid oes llawer o bobl yn hoffi’r arogl artiffisial.
 
Faux Leather Dress_original_767390419.jpg   

Gofalu am ledr ffug

Fel arfer, yr unig beth sydd angen ei wneud i gadw lledr ffug yn lân yw ei sychu â chlwt sebonllyd, llaith. Os oes gennych chi ddilledyn wedi’i wneud o ledr ffug, bydd cyfarwyddiadau gofal ar label gofal y dilledyn.

Fodd bynnag, mae diogelwch staen yn ffordd dda o ddiogelu lledr ffug rhag baw.

Os bydd lledr ffug yn mynd yn fudr, dylai glanhawr lledr gael gwared ar y baw - ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud prawf ar ddarn bach yn gyntaf i wirio a yw’n glanhawr yn addas i’w ddefnyddio ar eich cynnyrch. Os byddwch chi’n glanhau eich lledr ffug, rhowch gyflyrydd arno ar ôl ei olchi i’w atal rhag mynd yn rhy sych.