Grey corduroy jeans

Ffocws ar ffabrig: melfaréd

Mae ein ffocws ar ffabrig diweddaraf yn ymwneud â melfaréd, y ffabrig hirbarhaol sydd wedi parhau’n boblogaidd.

Mae melfaréd yn ffabrig melfed gwrymiog sydd â ‘chordiau’ cyflinellol nodedig. Caiff ei wneud trwy wehyddu setiau ychwanegol o ffibr i mewn i’r ffabrig gwaelod i ffurfio cefnau fertigol (o’r enw gwrymiau). Caiff y gwrymiau eu gwneud mewn ffordd fel y gellir gweld llinellau clir pan gânt eu torri yn beil. Mae nifer y gwrymiau fesul modfedd o ffabrig yn amrywio o lydan iawn, 1.5 gwrym, i fain iawn, 21 gwrym fesul modfedd. Y maint safonol yw 11 gwrym fesul modfedd, fel arfer.

Mae melfaréd yn ffabrig meddal ond gwydn. Fel arfer, mae wedi cael ei wneud o gotwm neu gymysgedd o gotwm â ffabrigau gwneud, fel reion neu bolyester. Yn gyffredinol, caiff ei ddefnyddio i wneud dillad fel trowsusau, crysau, siacedi a ffrogiau. Fel arfer, caiff ffabrigau â gwrymiau mwy llydan eu defnyddio i wneud trowsusau a siacedi strwythuredig ac, yn aml, ffabrigau â gwrymiau main a ddefnyddir i wneud crysau.

Daeth melfaréd yn boblogaidd i ddechrau yn Ffrainc a Lloegr yn yr 1700au, o’r enw corde du roi, neu "cord y brenin." Yn wreiddiol, roedd yn cael ei wehyddu o sidan ac yn cael ei ddefnyddio i wneud dillad ar gyfer y gweision brenhinol. Erbyn diwedd yr 1800au, roedd melfaréd yn cael ei wehyddu o gotwm ac yn cael ei fasgynhyrchu mewn ffatrïoedd. Daeth dillad melfaréd cotwm yn boblogaidd iawn gyda phobl y dosbarth gweithiol, oherwydd ei fod yn wydn a ddim yn ddrud.

Mathau o felfaréd

Lliwio â phigment: Caiff lliw ei roi ar wyneb y melfaréd, yna caiff y dilledyn ei dorri a’i wnïo. Yn ystod cam olaf y broses weithgynhyrchu, caiff y dilledyn ei olchi ac mae’r lliw pigment yn golchi allan mewn ffordd afreolaidd, gan greu golwg vintage. Mae’r lliw’n meddalu wrth olchi.

Melfaréd main: Dros 16 gwrym fesul modfedd - y melfaréd lled fwyaf main a weithgynhyrchir.

Gwrym main safonol: 11 gwrym fesul modfedd.

Sut i ofalu am felfaréd