Woman using sewing machine.

Galw ar grefftwyr gwych

Rydym eich angen CHI a’ch gwybodaeth arbenigol!

Mae Caru Eich Dillad ynglŷn â rhannu syniadau, awgrymiadau, haciau a gwybodaeth am wneud y mwyaf o’r dillad sydd gennym eisoes, a gwneud y dewisiadau gorau pan fo angen prynu rhywbeth newydd. 

Gall cyngor arbenigol helpu pobl i arbed arian, amser ac adnoddau gwerthfawr.

Dyna pam yr ydym eich angen chi!

Rydym wedi creu rhwydwaith o Uwch Grefftwyr, sy’n cysylltu arbenigwyr dillad, gweithwyr proffesiynol a phobl frwdfrydig a medrus ledled y wlad.

Mae’r rhwydwaith yn rhywle lle gall pobl ddod o hyd i bobl fel chi - gwniadwragedd arbenigol, uwch-gylchwyr tecstilau, teilwriaid, crefftwyr proffesiynol medrus, ac unrhyw sefydliad sy’n ymwneud â dillad a thecstilau sy’n rhannu ein cariad am ddillad a’n brwdfrydedd i leihau gwastraff heb gyfaddawdu ar ansawdd ac arddull.

Fe wnawn ni eich hyrwyddo chi, eich gwaith a’ch digwyddiadau yn RHAD AC AM DDIM.

Yn gyfnewid am hyn, bydd angen i chi ddefnyddio ein logo, rhannu ein hymgyrchoedd a chefnogi eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae’n berthynas sy’n fuddiol i bawb, lle gallwch gyfrannu blogiau, canllawiau ac awgrymiadau, a byddwn yn darparu llwyfan cenedlaethol i’ch arbenigedd gael ei weld a’i ddefnyddio gan gymaint o bobl â phosibl.  

Os byddwch yn ein hysbrydoli ni, byddwn yn eich cefnogi chi i’r eithaf. 

Oes gennych chi ddiddordeb?

I gofrestru neu i gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at loveyourclothes@wrap.org.uk