Her Gwisg y Dydd Caru Eich Dillad

Yn syml, i roi cynnig ar ein cystadleuaeth, postiwch eich gwisg ail-law'r dydd gyda’r hashnod #LYCootd a tagiwch Caru Eich Dillad ynghyd â’r siop elusen lle gwnaethoch ganfod eich gwisg! Gallech ENNILL sesiwn steilio wych gyda Caroline Jones, o Knickers Model’s Own, neu gyfle i ennill ail wobr o £20 i ffwrdd eich pryniant dillad nesaf mewn siop elusen.

Mae Caru Eich Dillad yma i’ch helpu i ddod o hyd i’r gwisgoedd ail-law gorau, gan arbed eich waled a’r blaned, ac edrych yn wych ar yr un pryd.  

Prif awgrymiadau ar gyfer eich gwisg ail-law'r dydd

Sgroliwch drwy’r fideos i gael awgrymiadau gan Caroline Jones ac Emma Slade Edmondson

Sut i wneud cais

LYC_1_Welsh.jpg LYC_2_Welsh.jpg LYC_3_Welsh.jpg LYC_4_Welsh.jpg
Rhowch wisg ail-law wych at ei gilydd sy’n gwneud i chi deimlo’n fendigedig.

Os hoffech awgrymiadau ar sut i gaffael yr eitemau gorau o siopau elusen, gwiriwch ein fideos ar frig y dudalen hon.
Sefwch mewn ystum a thynnwch lun ohonoch chi eich hun yn gwisgo eich hoff eitemau ail-law. Gorau po fwyaf o eitemau o siop elusen - ewch yn wyllt!  

Bydd yr hunluniau gorau yn ymddangos yn ein horiel.
Postiwch eich llun gyda #LYCootd, tagiwch Caru Eich Dillad ar Facebook (@LoveYourClothesUK), Twitter (@carueichdillad) ac Instagram (@loveyourclothes_uk), ynghyd â’r elusen neu’r siop lle prynoch bob eitem ail-law rydych chi’n eu gwisgo! Gwiriwch fwy o awgrymiadau am sut i arbed arian a churadu eich wardrob berffaith.
Caru Eich Dillad, heb dorrir banc


 

 

Darganfyddwch fwy am sut i brynu dillad ail-law...

Trwy roi cynnig ar y gystadleuaeth hon, byddwch yn cytuno â thelerau ac amodau y gystadleuaeth.

Telerau ac Amodau

Mae’r gystadleuaeth #LYCootd yn rhedeg tan ddydd Gwener, 1 Medi 2017. Rhaid i chi fod yn hŷn na 18 oed ac yn byw yn nhir mawr y DU i roi cynnig ar y gystadleuaeth. Gall pobl gynnig cymaint o wisgoedd ag y dymunant, ond rhaid i bob cais gynnwys #LYCootd a thagio Caru Eich Dillad, ac enw’r siop elusen neu elusen lle prynwyd yr eitem/eitemau. Gall y ceisiadau gynnwys hashnodau eraill yn ychwanegol at #LYCootd, ond rhaid eu postio ar Twitter, Instagram neu Facebook.  I gael manylion llawn, cliciwch yma.