Clothes hanging in a wardrobe.

A oes angen i mi brynu dillad newydd?

Y peth cyntaf y dylech ei ofyn wrth ystyried prynu dillad yw - a oes rhaid i mi?

Os ydych yn debyg i ddeiliad cartref cyffredin y DU, mae’n siwr bod gennych werth dros £1,000 o ddillad rydych wedi anghofio amdanynt, yng nghefn y wardrob, mewn droriau ac o dan y gwely. Trwy chwilota ym mhobman, gallech ddod o hyd i rai o’ch hen ffefrynnau, ac arbed cryn dipyn o arian. 

Dyna pam mae’n bwysig i chi gymryd rheolaeth dros eich wardrob, er mwyn i chi wybod beth sydd gennych eisoes.

Neu os byddwch yn penderfynu bod eich dillad yn edrych ychydig yn flinedig, gwiriwch ein cyngor ar addasu ac uwchgylchu, i roi bywyd newydd iddyn nhw.

 

Beth am gyfnewid, rhannu neu logi? Gallwch gael hwyl ar yr un pryd – gofynnwch i ffrindiau ddod draw, gwisgwch rai eitemau o ddillad, a chael awgrymiadau ynghylch beth sy’n fwyaf addas i chi.

Canllawiau i'r fargen orau

Cynghorion gan ein gwybodusion prynu dillad

Mynnwch wybodaeth ymarferol am brynu i bara