Oes rhaid mai dyma’r diwedd?

Weithiau, efallai ei fod yn ymddangos nad ydych yn gweddu i’ch gilydd mwyach.

Ond cyn i chi wahanu, gofynnwch i chi’ch hun, a oes modd ailgynnau’r fflam?

Gyda nodwydd ag edau, a allech chi gywiro pethau – a allech chi drwsio eich dillad? Neu gydag ychydig o ddychymyg, a allech chi ddechrau o’r dechrau – a allech chi addasu neu uwchgylchu eich dillad?