rail of second hand clothes

Prynu dillad ail-law

Dangoswch fod gennych lygad dda, trwy brynu eitemau da o siopau vintage a siopau elusen.

Mae prynu dillad ail-law yn golygu y gallwch greu arddull hynod unigryw, yn enwedig os byddwch yn cymysgu eitemau vintage a rhai modern, ac yn cyfuno eitemau clasurol gydag eitemau newydd neu ategolion modern. Byddwch yn edrych yn rhyfeddol ac yn arbed ffortiwn.

Dechreuwch chwilio trwy wirio gwefan y Charity Retail Association i ddarganfod eich siopau elusen agosaf.

Os byddwch yn dod o hyd i rywbeth yr ydych yn ei garu ond bod rhai namau arno, peidiwch â gadael i hynny eich atal rhag ei brynu – rhowch gipolwg ar ein hawgrymiadau trwsio, a byddwch yn gallu ei drwsio mewn dim o dro.