Blue and pink sock puppet

Pypedau sanau a phecynnau gweithgareddau i blant

Dysgwch sut i wneud pypedau sanau gyda’r teulu.

Defnyddiwch un o’n canllawiau fesul cam i’ch cynorthwyo i droi hen hosan yn rhywbeth newydd:

Pecynnau gweithgareddau i blant

Ydych chi’n chwilio am ragor o weithgareddau difyr i’r plant dros wyliau’r haf? Beth am geisio gwneud y gweithgareddau difyr hyn sy’n ymwneud â sanau.

*Os oes angen help arnoch chi, dyma atebion y croesair.