Rhannu, cyfnewid a rhentu dillad

Mae rhai dewisiadau cŵl eraill yn lle prynu, os hoffech edrych yn syfrdanol a pheidio â gwario llawer o arian.

Ar gyfer achlysur arbennig, beth am ystyried rhentu gwisg? Trwy wneud hyn, gallwch fod yn fwy mentrus gyda’ch gwisg, a gwisgo dillad ffasiwn oddi ar y catwalk am ffracsiwn o’r gost.

Gwiriwch:

Hefyd, beth am logi bagiau, esgidiau a gemwaith i gyd-fynd â’ch dillad, ar:

Hefyd, gallech roi cynnig ar drefnu digwyddiad cyfnewid dillad. Gwahoddwch ffrindiau draw, gyda’u dillad dieisiau, a gweld beth allwch ei gyfnewid - byddwch yn cael pethau newydd ar gyfer eich wardrob sydd heb gostio ceiniog i chi. Yna, ceir ‘swishio,’ lle byddwch yn gosod allan yr holl ddillad yr ydych yn hapus i’w cyfnewid, ac yn cymryd eich tro i ddewis o beth mae pawb yn ei gynnig. Mae rhai cynghorau lleol a grwpiau cymunedol yn trefnu digwyddiadau cyfnewid dillad a digwyddiadau ‘swishio’ ar raddfa fwy. Beth am fynd i ddigwyddiad sy’n agos atoch chi?

Mae Swishing.com yn rhoi cyngor gwych i chi ar drefnu eich digwyddiad eich hun, neu gallwch ddarganfod beth sy’n digwydd yn agos atoch chi ar ein tudalen rhestru digwyddiadau. Os byddwch yn cynnal digwyddiad cyfnewid dillad neu swishio cymunedol yn fuan, rhowch wybod i ni.

Best buy guides

Tips from our clothes-buying gurus.

Get the know-how on buying to last.