Two women comparing notes on clothes.

Rhannu, cyfnewid, swishio

Ffordd hwyl i gael gwared ar eich dillad dieisiau.

O rannu awgrymiadau ffasiwn gwych gyda ffrindiau i gyfnewid dillad, mae dod at eich gilydd yn ffordd wych i gadw eich wardrob yn ffres ac arbed arian hefyd.

Rhowch gynnig ar barti cyfnewid neu swishio - mae’n wych cael barn arall ynghylch beth sy’n addas i chi, a does dim byd gwell na gweld eich dillad di-eisiau yn edrych yn wych ar eich ffrindiau. Hefyd, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth newydd ar gyfer eich wardrob, heb gostio ceiniog i chi. Mae Swishing.com yn darparu pob math o gyngor i’ch helpu i drefnu digwyddiad gwych.