Clothing bank.

Rhoddi eich dillad

Rhoddwch eich dillad dieisiau a chefnogi eich hoff achosion.

Gallwch gynorthwyo eich cymuned trwy roddi eich dillad i siop elusen leol: defnyddiwch y lleolydd siop elusen defnyddiol i ddod o hyd i rai yn eich ardal leol. Os ydych yn drethdalwr y DU, gallwch roi Cymorth Rhodd gyda’ch cyfraniad, a chael mwy am eich arian.  Mae elusennau hefyd yn gwneud casgliadau o ddrws i ddrws: cadwch lygad allan am eu sachau plastig a fydd yn cael eu rhoi trwy eich blwch postio.

 

Ceir banciau ailgylchu mewn meysydd parcio archfarchnadoedd yn aml. Cadwch lygad allan amdanynt y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa, a gweld am beth y maent yn chwilio. Mae oddeutu traean o gynghorau yn darparu casgliadau ailgylchu tecstilau o ddrws i ddrws .  Gwiriwch ein lleolydd ailgylchu i ddod o hyd i’ch banciau tecstilau lleol a chasgliadau cynghorau – dewiswch ‘ble i ailgylchu eitem benodol’, a dewis tecstilau ar y rhestr o ddewisiadau.

 

Yn olaf, os ydych yn codi arian ar gyfer eich achos da eich hun, mae cwmnïau a all drefnu casgliad tecstilau i’ch helpu i godi arian.