Red gingham fabric.

Sut i ofalu am gotwm

Cotwm yw’r ffabrig naturiol a ddefnyddir yn fwyaf helaeth yn y byd. Ond beth yw’r ffordd orau i ofalu amdano?

Golchi cotwm

Mae’n anodd rhoi arweiniad ar olchi cotwm gan fod cymaint o wahanol fathau o ffabrig cotwm ar gael a chymaint o ddefnyddiau ar ei gyfer. I fod yn ddiogel, dylech gyfeirio at y label gofal ar gyfer eich eitem cotwm bob amser cyn ei olchi.

  • Gall crysau-t cotwm fod yn dueddol o grebachu pan gânt eu golchi a’u sychu. I geisio atal hyn rhag digwydd:
  • Golchwch mewn dŵr oer (30°C neu is), p’un ai a ydych chi’n ei olchi mewn peiriant golchi neu’n ei olchi â llaw.
  • Ymestynnwch eich dillad ychydig ar ôl eu golchi, i ddod â nhw yn ôl i’r siâp cywir.
  • Aersychwch bob amser: sychwch ddillad yn wastad, heb fod yn uniongyrchol yn yr haul, os yw’n bosibl.
  • Os oes gennych eitem rydych yn gwybod ei fod yn dueddol o grebachu mwy na 10%, dylech ei olchi â llaw mewn dŵr oer.

Tymheredd addas i olchi tywelion a chynfasau yw 40°C. Fodd bynnag, i atal lledaenu germau (e.e. os yw rhywun wedi bod yn sâl), fe’ch cynghorir i olchi dillad isaf, tywelion a llieiniau cartref ar 60°C gan ddefnyddio cynnyrch â channydd, fel powdwr golchi. Bydd angen i chi gyfuno eich golch 60°C â glanedydd golchi da i ymosod ar facteria, gan fod gan rai sborau bacteriol a firysau ymwrthedd i olchi ar 60°C.

Smwddio cotwm

Mae cotwm yn dueddol iawn o grychu, felly, yn aml, mae angen ei smwddio. Fodd bynnag, i osgoi gormod o smwddio:

  • Prynwch ddillad cotwm sydd wedi cael eu trin â gorffeniad gwrthgrych e.e. ar grysau gwaith dynion a gwisgoedd ysgol plant. Bydd y label gofal yn dweud wrthych a yw’r gorffeniad hwn ar y dilledyn.
  • Yn aml, nid oes angen smwddio eitemau fel crysau-t a jîns os byddwch yn eu hymestyn yn ysgafn pan fyddwch yn eu tynnu allan o’r peiriant golchi a’u golchi nhw’n wastad. Hefyd, defnyddiwch y gosodiad ‘lleihau crychu’ ar eich peiriant golchi, os yw ar gael.

Os oes angen smwddio eich dillad:

  • Cyfeiriwch at label gofal y dilledyn i ddarganfod pa osodiad tymheredd ar yr haearn smwddio sy’n ddiogel.
  • Mae’n well smwddio eitemau cotwm pan fyddant ychydig yn llaith neu fel arall, defnyddiwch y gosodiad stêm ar eich haearn smwddio.
  • Gwnewch yn siŵr bod yr eitemau’n sych/wedi cael eu hawyru cyn eu plygu a’u rhoi yn y cwpwrdd.

Darganfyddwch fwy am gotwm: sut caiff ei gynhyrchu a sut i sicrhau bod beth rydych yn ei brynu yn gyfeillgar yn amgylcheddol.

 

Labeli Gofal Wedi'ch Drysu?

Defnyddiwch ein Canllaw Labeli Gofal hwylus i wella’ch gwybodaeth am olchi, sychu a smwddio er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gofalu am eich dillad yn y ffordd orau bosibl.

Canllaw Labeli Gofal