Sut i ofalu am spandex, lycra neu elastane

Sut i ofalu am eich dillad chwaraeon, dillad nofio, a dillad spandex, lycra neu elastane eraill.

Sut i olchi spandex

Mae’n bwysig golchi spandex yn gywir er mwyn iddo gadw ei briodweddau elastig. Cyfeiriwch at y label gofal ar eich dilledyn bob amser cyn golchi.

Golchi spandex â llaw

 • Mae’n well golchi spandex â llaw i atal ymestyn gormodol. Peidiwch byth â defnyddio glanedydd golchi sy’n cynnwys cannydd clorin na chyflyrydd ffabrig, gan y byddant yn dinistrio strwythur eich spandex.
 • Defnyddiwch ddŵr claear (uchafswm o 30°C) bob amser ar gyfer golchi a rinsio. Defnyddiwch lanedydd ysgafn nad yw’n cynnwys unrhyw gannydd clorin.
 • Ychwanegwch y dilledyn a’i siglo’n ysgafn, a rhwbio unrhyw staenau’n ysgafn.
 • Rinsiwch yr eitem mewn dŵr claear glân hyn nes bod yr holl waddod sebon wedi cael ei waredu.
 • Gwasgwch y dŵr golchi dros ben allan yn ysgafn – peidiwch â’i drowasgu.

Golchi spandex mewn peiriant golchi

 • Rhowch ddillad spandex mewn bag golchi rhwyll.
 • Defnyddiwch lanedydd ysgafn nad yw’n cynnwys cannydd clorin.
 • Golchwch ar y gylchred ‘delicates’ (cylchred golchi oer ac ysgafn) a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gosod y peiriant i droelli’n ysgafn ar ddiwedd y gylchred.

Cael gwared ar staenau ar spandex

Os yw’n bosibl, dylech gael gwared ar y staen ar unwaith. Rhowch y dilledyn i socian mewn dŵr oer (peidiwch â defnyddio dŵr poeth gan y gall hyn setio’r staen). Rhowch ychydig bach o lanedydd hylif ysgafn ar y staen a’i rhwbio’n ysgafn (peidiwch â’i sgwrio). Yna, golchwch yn unol â’r arfer.

Cael gwared ar aroglau cryf spandex

Llenwch bowlen fawr neu fwced â dŵr claear (uchafswm o 30°C) ac ychwanegu cwpan bach o soda pobi. Gadewch i’r dilledyn socian dros nos. Rinsiwch â dŵr oer a’i aersychu.

Sychu spandex

 • Rholiwch y dilledyn gwlyb mewn tywel glân i gael gwared ar ormodedd dŵr.
 • Aersychwch eich dilledyn spandex, i ffwrdd o wres a haul uniongyrchol.
 • Peidiwch byth â sychu eich dilledyn spandex mewn peiriant sychu dillad.

Smwddio spandex

Nid yw’r mwyafrif o ddillad sy’n cynnwys spandex yn crychu pan gânt eu golchi/sychu’n iawn. Y rheol gyffredinol yw na ddylech fyth smwddio dillad sy’n cynnwys spandex. Fodd bynnag, os yw smwddio’n hollol angenrheidiol, dylech smwddio ar y gosodiad gwres isaf posibl, gan ddefnyddio pwysedd llyfn.

Trwsio dillad sy’n cynnwys spandex

Gall priodweddau ymestyn spandex ei gwneud hi’n anodd ei drwsio.

Os byddwch yn defnyddio peiriant gwnïo i drwsio eich dilledyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio nodwydd blaenbwynt (i osgoi rhwygo’r ffabrig) ac edau polyester (a fydd yn rhoi ychydig o ymestyniad i’r pwythau). Os bydd angen i chi binio’ch dilledyn, rhowch y pinnau y tu mewn i’r lwfans sêm i osgoi gwneud tyllau yn y rhannau o’r dilledyn y gallwch eu gweld. Defnyddiwch bwyth ymestyn neu bwyth igam ogam cul. Wrth wnïo’r ffabrig, dylech ei ymestyn ychydig, i sicrhau bod y semau’n ymestyn gyda’r dilledyn.

Mae hefyd yn bosibl pwytho eich dilledyn â llaw gan ddefnyddio pwyth ymestyn croesliniol (gwnewch yn siŵr bod y pwythau ychydig yn llac i ganiatáu iddynt ymestyn). Mae May Wright yn esbonio sut i wneud hyn yn ei fideo YouTube.

Darganfyddwch sut i gadw eich dillad nofio spandex mewn cyflwr da