Reindeer decoration on a jumper

Sut i wneud siwmper Nadolig

Defnyddiwch siwmper sydd gennych eisoes a’i gwneud yn fwy lliwgar ar gyfer y Nadolig!

Yn lle prynu Siwmper Nadolig newydd eleni, beth am addurno siwmper neu gardigan sydd gennych eisoes, neu brynu un ail-law o siop elusen y gallwch ychwanegu ategolion ati?

Mae llawer yn haws nag y byddech yn ei feddwl, efallai. Rydym wedi creu rhai canllawiau cam wrth gam a thempledi i chi gael dechrau arni gyda help Sew Fabulous.

The team at Sew Fabulous modelling their Christmas jumper creations.

Mwy o Ysbrydoliaeth ar gyfer Siwmperi Nadolig

Dim awydd addurno eich siwmper eich hun?

Ail-law, cyfnewid neu rannu

Os nad ydych yn teimlo’n hyderus i ddefnyddio nodwydd ac edau, beth am ystyried prynu Siwmper Nadolig ail-law neu gyfnewid a rhannu siwmper y llynedd gyda ffrindiau a theulu? Rydym ni’n gwybod bod cadw ein Siwmperi Nadolig, a dillad eraill, am gyfnod hwy, yn lleihau effaith amgylcheddol dillad. Byddai ymestyn y cyfnod yr ydym yn gwisgo dillad o dri mis yn unig, yn arwain at ostyngiad o 5-10% yn eu holion troed carbon, dŵr a gwastraff.

Rhoddi i elusen

Mae prynu Siwmper Nadolig yn aml yn ymateb i apeliadau codi arian elusen, ond gallech wneud siwmper yn fwy lliwgar, a rhoi rhodd elusennol gyda’r arian y byddwch wedi’i arbed, i achos o’ch dewis chi.

Collaborators

Sew Fabulous

Sew Fabulous is an independently run sewing studio based in Brighton’...

Lawrlwythiadau

Bauble Jumper

Adobe PDF - 387.6 KBLawrlwytho

Christmas Pudding Jumper

Adobe PDF - 352.85 KBLawrlwytho

Reindeer Jumper

Adobe PDF - 338.83 KBLawrlwytho

Christmas Stocking Jumper

Adobe PDF - 394.71 KBLawrlwytho

Christmas Tree Jumper

Adobe PDF - 344.24 KBLawrlwytho

Sewing Skills Guide

Adobe PDF - 475.81 KBLawrlwytho

Jumper Design Templates

Adobe PDF - 215.33 KBLawrlwytho